Dokumenty

Informace zveřejňované podle zákona č.106/1999 Sb.
Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Základní informace pro rodiče pro školní rok 2019/2020

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA, 1.9.2016 - výňatek
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori, 1.9.2016 - výňatek
Kompletní školní vzdělávací program rádi poskytneme k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy.

Další dokumenty

Školní řád
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní program EVVO

Provozní řád školního hřiště

Školní stravování a školní družina

Provozní řád školní jídelny platný
Přihláška k odběru obědů ve školní jídelně

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družinu

Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině
Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2019/2020
Přihláška do školní družiny
Program s prvky Začít spolu
Program Montessori

Informace o volbách do školské rady

Pokyny k volbám platné od roku 2016

Výroční zpráva

Školní rok 2018/2019     Školní rok 2017/2018

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva - 27.2.2017     Inspekční zpráva - 10.5.2010     Inspekční zpráva - 21.1.2005

Mateřské školy

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole