Dokumenty

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Informace zveřejňované podle zákona č.106/1999 Sb.

Základní informace pro rodiče - 2017/2018

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA, 1.9.2016 - výňatek
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori, 1.9.2016 - výňatek
Kompletní školní vzdělávací program rádi poskytneme k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy.

Další dokumenty

Školní program EVVO

Školní řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Provozní řád školního hřiště

Výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2018/2019

Stravování a družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družinu

Provozní řád školní jídelny platný do 31.8.2019           Přihláška k odběru obědů ve školní jídelně
Provozní řád školní jídelny platný od 1.9.2019

Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině
Řád školní družiny           Přihláška do školní družiny - začít spolu          Přihláška do školní družiny - montessori
Kritéria přijímání žáků do školní družiny od 1.9.2017

Výroční zprávy 2016/2017

Výroční zpráva ZŠ

Výroční zprávy 2015/2016

Výroční zpráva ZŠ     

Výroční zprávy 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ     MŠ Urbánkova     MŠ Točná     MŠ Pertoldova

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva - 27.2.2017     Inspekční zpráva - 10.5.2010     Inspekční zpráva - 21.1.2005

Mateřské školy

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Leták - vánoční provoz 2018