Pronájmy - ceník

Přehled minimálních cen za pronájmy nebytových prostor od 1. 4. 2024 (za "hodinové" pronájmy od 1. 4. 2024)

Nebytový prostor  Plocha v m2  Cena za hodinu pronájmu v Kč 
Děti a mládež do 18-ti let Dospělí nad 18 let
velká tělocvična 648 275,- Kč 490,- Kč
malá tělocvična 216 185,- Kč 335,- Kč
aula 190 200,- Kč 390,- Kč
velká učebna 92 150,- Kč 235,- Kč
střední učebna 70 120,- Kč 175,- Kč
malá učebna 36 60,- Kč 85,- Kč
kabinet 22 45,- Kč nepronajímá se

1. Celková částka je součtem nájemného a služeb a pro potřeby účetnictví školy bude rozdělena na nájemné a služby podle vniřní kalkulace organizace.

2. Valorizace nájemného
Nájemné bude valorizováno vždy od 1. 4. běžného roku dle usnesení RMČ Praha 12, a to na celé Kč.

3. Úprava cen za služby
Ceny za služby budou upraveny vždy od 1. 4. běžného roku dle výdajů za předešlý kalendářní rok.

Ceník je určen pro stávající subjekty, které již se školou spolupracují. Kapacita pronájmů je pro školní rok 2023/2024 naplněna.

Přehled minimálních cen za pronájmy nebytových prostor od 1. 4. 2024