Mateřská škola Točná

Základní informace

Provozní doba: pondělí - pátek od 6:30 do 16:30
Telefon: 241 910 508
E-mail: mstocna@naberanku.cz

Vlastní web
 
 

O školce

Budova mateřské školy se nachází v krásném klidném místě obklopena přírodou v sousedství Modřanské rokle a Břežanského údolí, mimo dopravní ruch. Jednotřídní mateřská škola má kapacitu 25 dětí ve věku od tří do šesti let.

Vybavení mateřské školy je na velmi dobré úrovni, máme dostatečné množství hraček, pomůcek, jsme vybaveni novým nábytkem. Součástí školy je školní jídelna, která je vybavena dle norem EU a vyhovuje všem potřebám stravování dětí předškolního věku. K mateřské škole přísluší školní zahrada, která je nově vybudována, obsahuje nové zahradní náčiní a množství hraček pro pobyt venku.

Ve výchovné práci je postupováno dle Rámcového výchovného programu pro mateřské školy. Metodickým materiálem je soubor publikací Barevné kamínky. Pracovní plán je vytvářen na základě potřeb dětí i jejich rodičů a je zakomponován do možností prostředí mateřské školy a jejího přírodního okolí.

Ve školce se dětem věnují dvě paní učitelky, které jsou plně kvalifikované a mají dlouholetou praxi při práci s dětmi. V tomto školním roce mohou děti navštěvovat výuku hry na zobcovou flétnu a výuku anglického jazyka. Své výtvarné schopnosti a dovednosti mohou děti rozvíjet v kroužku výtvarné výchovy. Tyto aktivity zabezpečují odborní pracovníci dětské agentury Kroužky.

Veškerá mimoškolní činnost je prováděna v úzké spolupráci s rodiči a je jich každý rok velké množství: besídky při různých příležitostech a svátcích, karnevaly, krátké pobyty v přírodě se sportovní tématikou, výlety, rozloučení s předškoláky a táboráky se sportovní a kulturní náplní pro veřejnost místní části Modřan.

Rodiče dětí se zapojují dobrovolně a se zájmem do dění ve škole, mají denně volný přístup do prostor školy. Mohou své dítě sledovat při činnostech a následně spolupracovat s učitelkami při výchově svého dítěte. Na základě této spolupráce se daří vytvářet rodinné prostředí mateřské školy.