Školní žákovská rada

Od školního roku 2004/2005 funguje na škole Školní žákovská rada. Školní žákovská rada (ŠŽR) je orgánem žáků školy, jenž se spolupodílí na řešení problémů, které se ve škole vyskytnou: jednak tím, že řediteli školy podává návrhy na řešení, a také tím, že sama organizuje některé akce.

Termíny jednání ve školním roce 2016/2017

4.10.2016, 1.11.2016, 6.12.2016, 3.1.2017, 7.2.2017, 7.3.2017, 4.4.2017, 2.5.2017, 6.6.2017

 
 

Složení žákovské rady

Třída Zástupci Třída Zástupci
3.A Adéla Langšádlová, Filip Ammer II.DM Kateřina Mitická, Jakub Ostrý
3.B Václav Nevole, Barbora Drozenová 6.A Hana Šindelářová, Iva Biletská
3.C Johanka Fidrmucová, Daniel Polák 6.B Barbora Stojanová, Anastazia Lechová
3.D Martin Oktávec, Yelizaveta Tafiychuk 6.C Eliška Ottová, Anežka Šulová
I.T, II.T, III.T  Anna Vrbová, Jan Vítovec 7.A Tereza Šimková, Lucie Tourková 
4.A Rozálie Hapalová, Barbora Stodůlková 7.B Martin Mráček, Vít Němeček
4.B Šárka Ondráčková, Antonín Hojný 8.A David Schwarz, Matěj Lípa
4.C Daniela Mašková, Samuel Přibyl 8.B Kateřina Šauerová, Jan Nguyen
5.A Marek Novotný, Štěpán Šťastný 7.C, 8.C Sára Jesenská
5.B Johanka Eberlová, Lukáš Derganz 9.A Matyáš Kulich, Viktor Hrubý
5.C Eliška Poláková, Zuzana Opatrná  9.B Eliška Podrazilová, Anna Dušková
I.DM Julie Neumajerová, Terezie Hanáčková 9.C žáci zástupce nezvolili

Pravidla žákovské rady

  • Žáci od 3. třídy si na začátku každého školního roku zvolí jednoho člena třídy vč. jeho zástupce do ŠŽR. Do ŠŽR přenášejí podněty, které projednávají ve své třídě a se svým třídním učitelem, popřípadě s ostatními učiteli.
  • ŠŽR si zvolí sedmičlenné předsednictvo, ve kterém je zastoupen vždy 1 žák za každý ročník. Předsednictvo si zvolí předsedu a místopředsedu školní žákovské rady.
  • Členové ŠŽR mají v průběhu jednání možnost přednést jménem kolektivu své třídy takový návrh, který předtím projednali ve třídě a s kterým souhlasí většina žáků třídy.
  • Z jednání ŠŽR se zpravidla pořizuje písemný záznam, s kterým člen ŠŽR seznámí kolektiv své třídy.
  • ŠŽR se schází jedenkrát za měsíc, v případě naléhavosti řešení problému může být svoláno mimořádné jednání.