Mateřské školy

Letní provoz mateřských škol - 2020

Úvodní informace o vánočním letnímr provozu mateřských škol

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Spádovým obvodem všech mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 12 je celá městská část Praha 12. 
Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 dovrší pěti let věku.

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 budou zveřejněna v průběhu 1. pololetí roku 2020.

Dny otevřených dveří:

  • MŠ Urbánkova - v pracovní dny od 15:00 do 17:00 hodin po předchozí domluvě.
  • MŠ Pertoldova - v pracovní dny v odpoledních hodinách po předchozí domluvě.
  • MŠ Točná - v den zápisu do mateřské školy od 13:00 do 16:30 hodin nebo po předchozí domluvě v jiném termínu.

 

Elektronický předzápis do jednotlivých mateřských škol bude zpřístupněn v průběhu měsíce dubna 2020.
Vydávání přihlášek v jednotlivých mateřských školách: termín bude zveřejněn v dubnu 2020 - pokud nepoužijete elektronický předzápis.
Odevzdání vyplněných přihlášek: termín bude zveřejněn v dubnu 2020.

Co je potřeba předložit u zápisu:

  • průkaz totožnosti zákonného zástupce nebo jiných doklad prokazující trvalý pobyt dítěte
  • rodný list dítěte
  • v případě dětí, na něž se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, potvrzení o řádném očkování dítěte od lékaře (nebo potvrzení o trvalých kontraindikacích)
  • v případě dětí s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí ředitele základní školy o odkladu povinné školní docházky
  • škola v konkrétních případech může požadovat i další doklady.

Přítomnost dítěte při odevzdávání přihlášek není nutná, je ale vhodnější. Je vhodné se také se školou dohodnout o případné potřebě podpůrných opatření pro dítě. 

MŠ Pertoldova

Pertoldova 3373/20
143 00 Praha 4 - Modřany

Pokračovat
 

MŠ Točná

 K výboru 8
143 00 Praha 4 - Točná

Pokračovat
 

MŠ Urbánkova

 Urbánkova 3374
143 00 Praha 4 - Modřany 

Pokračovat