Mateřské školy

Výsledky zvláštního zápisu do mateřských škol podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.

Vážení rodiče, zveřejňujeme výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro příští školní rok.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí    Список прийнятих і неприйнятих дітей

Výsledky zápisu do mateřských škol pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, zveřejňujeme výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro příští školní rok.

MŠ Urbánkova 3374 - seznam přijatých a nepřijatých dětí
MŠ Pertoldova 3373 - seznam přijatých a nepřijatých dětí
MŠ K Výboru 8 - seznam přijatých a nepřijatých dětí

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí bude případně možné vyzvednout po předchozí domluvě přímo v příslušné mateřské škole.
Škola bude zákonným zástupcům zasílat písemné rozhodnutí o nepřijetí, které bude odesláno na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebo do datové schránky zákonného zástupce.
Děkujeme za pochopení.

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2022/2023

Spádovým obvodem všech mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 12 je celá městská část Praha 12. 
Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 dovrší pěti let věku a dětí, kterým bude pro školní rok 2022/2023 udělen odklad školní docházky. 

Elektronický předzápis

Elektronický předzápis
Pro usnadnění přípravy na zápisy do mateřských škol byla v roce 2017 zpřístupněna elektronická aplikace – elektronický předzápis, která bude otevřena od 1. 4. 2022 do 9. 5. 2022 na webu https://elektronickypredzapis.cz/. Aplikace Vám umožní vygenerování žádosti a evidenčního listu.

Pokud nemáte možnost vyplnit elektronický předzápis, je možné si formulář žádosti a evidenční list vyzvednout po předchozí domluvě přímo v příslušné mateřské škole.

Termíny podání žádosti

Odevzdávání přihlášek: 10. 5. 2022 a 11. 5. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin ve Vámi vybrané mateřské škole

Doklady potřebné k zápisu

  • žádost - vyplněná, vlastnoručně podepsaná a potvrzená odborným lékařem
  • evidenční list - vyplněný
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce nebo jiných doklad prokazující trvalý pobyt dítěte
  • rodný list dítěte
  • v případě dětí s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí ředitele základní školy o odkladu povinné školní docházky

Výsledky přijímacího řízení

Při zápisu k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci obdrží informaci o přidělení registračního čísla, pod kterým bude jeho dítě vedeno při správním řízení a bude využito při zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělání bude zveřejněn do konce měsíce května 2022. 

MŠ Pertoldova

Pertoldova 3373/20
143 00 Praha 4 - Modřany

Pokračovat
 

MŠ Točná

 K výboru 8
143 00 Praha 4 - Točná

Pokračovat
 

MŠ Urbánkova

 Urbánkova 3374
143 00 Praha 4 - Modřany 

Pokračovat