Noví žáci - před zápisem

O vzdělávacích programech nabízených na naší škole

Vážení rodiče, ve školním roce 2021/2022 bude ZŠ a MŠ Na Beránku v 1. třídách zajišťovat vzdělávání žáků ve dvou vzdělávacích programech a to v programu s prvky Začít spolu a v programu Montessori. Seznamte se se základními specifiky obou programů:

Přijďte se k nám podívat - letos on-line

Pro zodpovědné rozhodnutí při výběru základní školy je jistě důležité prožít atmosféru, která ve škole panuje. Proto každoročně pořádáme pro rodiče budoucích prvňáčků Dny otevřených dveří. V letošním školním roce nebude možné vzhledem k epidemiologické situaci uspořádat dny otevřených dvěří v obvyklé formě, nabízíme tedy možnost setkání v on-line prostředí.

Program s prvky Začít spolu

10.3.2021 v 9:00 hodin a 17.3.2021 v 9:00 hodin

Program Montessori

10.3.2021 v 10:00 hodin a 17.3.2021 v 10:00 hodin

Při on-line setkání Vás rámcově seznámíme se školou a budeme k dispozici k zodpovězení Vašich dotazů. Odkazy na vstup do místnosti se zde objeví nejpozději den před konáním samotné akce. Těšíme se na Vaši účast. 

Spádová oblast školy - pro školní rok 2021/2022

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 Sb. hl. m. Prahy ze dne 18.2.2021, o školských obvodech základních škol (strana 66-67).

Seznam ulic, které patří do spádové oblasti školy: Aristotelova, Babská č.o. 18, 22, 24, Beránecká, Boješická, Borovanská, Božetická, Branišovská, Brtecká, Daňkova, Do Lipin, Dolnobřežanská, Fišerova, Hájíčkova, Hlavatecká, Homérova, Hornocholupická, Hospodářská, Hrachovská, Hrazanská, Hubičkova, K Břečkám, K Dýmači, K Hradišti, K Ladům, K lipinám, K potůčku, K výboru, K Závorám, Ke Kálku, Ke křížku, Ke Spálence, Ke starému hřišti, Ke Zbraslavi, Keltská, Kestřanská, Lhenická, Lichá, Malá lada, Maletická, Maličká, Mezi chatami, Mezihorská, Mokřadní, Na Cimbále, Na hupech, Na Stráňkách, Na Šancích, Na výšině, Nad doly, Nad potůčkem, Nad šancemi, Nad Zbraslaví, nám. Antonína Pecáka, Násirovo nám., Nieckerleho, Nouzov, Odbočná, Pavelkova, Pertoldova, Petržílova, Platónova, Ploštilova, Pod Březinou, Pod Čihadlem, Pod letištěm, Pod remízkem, Podchýšská, Polovnická, Popovova, Provázkova, Ražická, Rekreační, Semická, Skalnatá, Sokratova, Spinozova, Starý lis, Steplingova, Točenská, Třebanická, U Čihadel, U jizby, U nové louky, U obce, U olšiček, U Poustek, U Vrtilky, Urbánkova, V Hájkách, V Lipinách, Ve vratech, Velká lada č. p. 111/19, 186/21, 235, Větrovcova, Vitějovská, Vojslavická, Vokrojova, Votrubova, Zahrádkářská, Zálužická

Podat přihlášku k základnímu vzdělávání mohou i děti s trvalým pobytem (u cizinců s pobytem) mimo spádovou oblast školy, přijaty budou podle kritérií v případě, že škola bude mít volná místa po přijetí spádových dětí. 

Termíny a organizace zápisu - pro školní rok 2021/2022

Termíny a organizace zápisu k základnímu vzdělávání budou stanoveny v měsíci březnu podle aktuální epidemiologické situace a platných nařízení.

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se týká dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku. Zákonní zástupci dětí, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky, musí podat novou žádost ohledně přijetí k základnímu vzdělávání od 1.9.2021. 

Kritéria k zápisu do 1. tříd - pro školní rok 2021/2022

Kritéria k zápisu k základnímu vzdělávání budou stanovena v měsíci březnu.

Co dělat, abychom usnadnili našemu dítěti vstup do školy