Noví žáci - před zápisem

O vzdělávacích programech nabízených na naší škole

Vážení rodiče, ve školním roce 2022/2023 bude ZŠ a MŠ Na Beránku v 1. třídách zajišťovat vzdělávání žáků ve dvou vzdělávacích programech a to v programu s prvky Začít spolu a v programu Montessori. Seznamte se se základními specifiky obou programů:

Přijďte se k nám podívat

3D virtuální prohlídka školy    Školní trailer

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prňáčků se konal on-line formou dne 16. 3. 2022.
Program s prvky Začít spolu - 16. 3. 2022 od 9:00 hodin
Program Montessori - 16. 3. 2022 od 11:00 hodin

Prezentace ze zápisu

Spádová oblast školy

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 Sb. hl. m. Prahy ze dne 18.2.2021, o školských obvodech základních škol (strana 66-67).

Seznam ulic, které patří do spádové oblasti školy: Aristotelova, Babská č.o. 18, 22, 24, Beránecká, Boješická, Borovanská, Božetická, Branišovská, Brtecká, Daňkova, Do Lipin, Dolnobřežanská, Fišerova, Hájíčkova, Hlavatecká, Homérova, Hornocholupická, Hospodářská, Hrachovská, Hrazanská, Hubičkova, K Břečkám, K Dýmači, K Hradišti, K Ladům, K lipinám, K potůčku, K výboru, K Závorám, Ke Kálku, Ke křížku, Ke Spálence, Ke starému hřišti, Ke Zbraslavi, Keltská, Kestřanská, Lhenická, Lichá, Malá lada, Maletická, Maličká, Mezi chatami, Mezihorská, Mokřadní, Na Cimbále, Na hupech, Na Stráňkách, Na Šancích, Na výšině, Nad doly, Nad potůčkem, Nad šancemi, Nad Zbraslaví, nám. Antonína Pecáka, Násirovo nám., Nieckerleho, Nouzov, Odbočná, Pavelkova, Pertoldova, Petržílova, Platónova, Ploštilova, Pod Březinou, Pod Čihadlem, Pod letištěm, Pod remízkem, Podchýšská, Polovnická, Popovova, Provázkova, Ražická, Rekreační, Semická, Skalnatá, Sokratova, Spinozova, Starý lis, Steplingova, Točenská, Třebanická, U Čihadel, U jizby, U nové louky, U obce, U olšiček, U Poustek, U Vrtilky, Urbánkova, V Hájkách, V Lipinách, Ve vratech, Velká lada č. p. 111/19, 186/21, 235, Větrovcova, Vitějovská, Vojslavická, Vokrojova, Votrubova, Zahrádkářská, Zálužická

Podat přihlášku k základnímu vzdělávání mohou i děti s trvalým pobytem (u cizinců s pobytem) mimo spádovou oblast školy, přijaty budou podle kritérií v případě, že škola bude mít volná místa po přijetí spádových dětí. 

Termíny a organizace zápisu

Termíny a organizace zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se týká dětí narozených od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku. Zákonní zástupci dětí, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky, musí podat novou žádost ohledně přijetí k základnímu vzdělávání od 1.9.2022. 

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhne s osobní přítomností dětí a zákonných zástupců v následujících termínech:

I. Běžný zápis
12. 4. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin - řádný termín,
19. 4. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin - náhradní termín.

II. Zápis pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana
14. 6. 2022
od 14:00 do 16:00 hodin

Kritéria k zápisu do 1. tříd

Kritéria k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Co dělat, abychom usnadnili našemu dítěti vstup do školy