Noví žáci - před zápisem

O vzdělávacích programech nabízených na naší škole

Vážení rodiče, ve školním roce 2020/2021 bude ZŠ a MŠ Na Beránku v 1. třídách zajišťovat vzdělávání žáků ve dvou vzdělávacích programech a to v programu s prvky Začít spolu a v programu Montessori. Seznamte se se základními specifiky obou programů:

Přijďte se k nám podívat

Pro zodpovědné rozhodnutí při výběru základní školy je jistě důležité prožít atmosféru, která ve škole panuje. Proto každoročně pořádáme pro rodiče budoucích prvňáčků Dny otevřených dveří. V letošním školním roce se dny otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků uskuteční v termínech:

dne 5.2.2020 od 8:00 do 14:00 hodin,
dne 4.3.2020 od 8:00 do 14:00 hodin.

Doporučujeme návštěvu v dopoledních hodinách, kdy máte možnost navštívit výuku, zažít atmosféru školy, pohovořit s pedagogy a členy vedení školy i s žáky devátých ročníků, kteří se stanou vašimi průvodci. V odpoledních hodinách je možná pouze konzultace s vedením školy. Těšíme se na setkání v klidném, vstřícném a tvůrčím prostředí.

Nabídka kurzu grafomotoriky pro předškoláky

Bolí Vaše dítě ruka při kreslení? Nedrží správně tužku? Máte obavy, jak zvládne psaní? Nabízíme kurz grafomotoriky, při kterém se Vaše dítě naučí správně držet tužku pomocí speciálních cvičení. Pokud máte zájem o tento kurz, dostavte se na informativní schůzku pro rodiče dne 13.2.2020 v 15:30 hodin do vestibulu školy. Bude Vám představen celý kurz, všechny podrobnosti jeho průběhu a zodpovězeny Vaše dotazy. Kontakt na mne je zastupce@naberanku.cz.

Paed.Dr.Miroslava Veselíková

Spádová oblast školy - pro školní rok 2019/2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 Sb. hl. m. Prahy z 28.2.2019, o školských obvodech základních škol (strana 66-67).

Seznam ulic, které patří do spádové oblasti školy: Aristotelova, Babská č.o. 18, 22, 24, Beránecká, Borovanská, Božetická, Branišovská, Brtecká, Daňkova, Fišerova, Hájíčkova, Hlavatecká, Homérova, Hornocholupická do č.o. 40 včetně, Hospodářská, Hrachovská, Hubičkova, K Hradišti, K lipinám, K potůčku, K výboru, K Závorám, Ke Spálence, Ke starému hřišti, Ke Zbraslavi, Keltská, Kestřanská, Lhenická, Maletická, Maličká, Mezi chatami, Mezihorská, Na Cimbále, Na hupech, Na Stráňkách, Na Šancích, Na výšině, Nad doly, Nad potůčkem, Nad šancemi, Nad Zbraslaví, nám. Antonína Pecáka, Násirovo nám., Nieckerleho, Odbočná, Pavelkova, Pertoldova, Petržílova, Platónova, Ploštilova, Pod Březinou, Pod Čihadlem, Pod letištěm, Polovnická, Popovova, Provázkova, Rekreační, Semická, Skalnatá, Sokratova, Spinozova, Starý lis, Steplingova, Třebanická, U Čihadel, U jizby, U olšiček, Urbánkova, Ve vratech, Větrovcova, Vitějovská, Vokrojova, Votrubova, Zahrádkářská, Zálužická

Spádová oblast školy pro školní rok 2020/2021 bude zveřejněna po případném vydání nové vyhlášky Hlavního města Prahy.

Termíny zápisu

I.termín - řádný - 7.4.2020 - od 14:00 do 17:30 hodin

II.termín - náhradní - 14.4.2020 - od 14:00 do 16:00 hodin

Pokud se nemůžete z vážných důvodů s dítětem dostavit ani v jednom z termínů, je možné se domluvit na náhradním termínu s ředitelem školy - nejdéle do 30.4.2020.

Podle nové legislativní úpravy se děti, které byly přijaty k základnímu vzdělávání v minulém školním roce a byl jim udělen odklad školní docházky, musí k zápisu dostavit znovu. 

Pokud jste se rozhodli k zápisu dítete na naši školu, těšíme se na shledanou při zápise do 1. tříd.

Co dělat, abychom usnadnili našemu dítěti vstup do školy