Noví žáci - před zápisem

O vzdělávacích programech nabízených na naší škole

Vážení rodiče, ve školním roce 2024/2025 bude ZŠ a MŠ Na Beránku v 1. třídách zajišťovat vzdělávání žáků ve dvou vzdělávacích programech a to v programu s prvky Začít spolu a v programu Montessori.

V případě, že dojde k 1. 9. 2024 podle usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 12 č. Z-9-008-23 ze dne 15. 11. 2023 k rozdělení Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 na dvě samostatné příspěvkové organizace - Základní školu a mateřskou školu Na Beránku v Praze 12 a Základní školu Montessori v Praze 12, příspěvková organizace, bude vzdělávání v programu Montessori zajišťovat Základní škola Montessori v Praze 12.

Seznamte se se základními specifiky obou programů:

Přijďte se k nám podívat

3D virtuální prohlídka školy    Školní trailer

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prňáčků se bude konat v termínech: 14. 2. 2024 a 13. 3. 2024 vždy od 8:00 do 12:00 hodin.

Spádová oblast školy

Obecně závazná vyhláška č. 3/2024 Sb. hl. m. Prahy ze dne 25. 1. 2024, o školských obvodech základních škol (strana 66-67).

Seznam ulic, které patří do spádové oblasti školy: Aristotelova, Babská č.o. 18, 22, 24, Beránecká, Boješická, Borovanská, Božetická, Branišovská, Brtecká, Československého exilu č.o. 23 a 27, Daňkova, Do Lipin, Dolnobřežanská, Fišerova, Hájíčkova, Hlavatecká, Homérova, Hornocholupická, Hospodářská, Hrachovská, Hrazanská, Hubičkova, K Břečkám, K Dýmači, K Hradišti, K Ladům, K lipinám, K potůčku, K výboru, K Závorám, Ke Kálku, Ke křížku, Ke Spálence, Ke starému hřišti, Ke Zbraslavi, Keltská, Kestřanská, Lhenická, Lichá, Malá lada, Maletická, Maličká, Mezi chatami, Mezihorská, Mokřadní, Na Cimbále, Na hupech, Na Stráňkách, Na Šancích, Na výšině, Nad doly, Nad potůčkem, Nad šancemi, Nad Zbraslaví, nám. Antonína Pecáka, Násirovo nám., Nieckerleho, Nouzov, Odbočná, Pavelkova, Pertoldova, Petržílova, Platónova, Ploštilova, Pod Březinou, Pod Čihadlem, Pod letištěm, Pod remízkem, Podchýšská, Polovnická, Popovova, Provázkova, Ražická, Rekreační, Semická, Skalnatá, Sokratova, Spinozova, Starý lis, Steplingova, Točenská, Třebanická, U Čihadel, U jizby, U nové louky, U obce, U olšiček, U Poustek, U Vrtilky, Urbánkova, V hájkách, V Lipinách, Ve vratech, Velká lada č. p. 111/19, 186/21, 235, Větrovcova, Vitějovská, Vojslavická, Vokrojova, Votrubova, Zahrádkářská, Zálužická

Podat přihlášku k základnímu vzdělávání mohou i děti s trvalým pobytem (u cizinců s pobytem) mimo spádovou oblast školy, přijaty budou podle kritérií v případě, že škola bude mít volná místa po přijetí spádových dětí. 

Termíny a organizace zápisu

  • I.termín - řádný  - 9. 4. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin
  • II.termín - náhradní - 16. 4. 2024 od 14:00 do 16:00 hodin

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se týká dětí narozených od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku. Zákonní zástupci dětí, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky, musí podat novou žádost ohledně přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2024.

Kritéria k zápisu do 1. tříd

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2025 budou zveřejněna v měsíci březnu 2025.

Informace o školách na území MČ Praha 12

Informační brožura - základní školy - 2024/2025

Další informace

Co dělat, abychom usnadnili našemu dítěti vstup do školy