Přijímací řízení na SŠ

MŠMT zveřejnilo materiály k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy

Schéma průběhu přijímacích zkoušek

Informace rodičům žáků 9.tříd ohledně možnosti vyšetření profesionální orientace

Termín pro přihlášení na vyšetření již vypršel 30.9.2019.

Úvodní informace rodičům žáků 9.tříd k přijímacímu řízení na SŠ

(žáci obdrželi na počátku měsíce října 2019)

Informace rodičům žáků 9.tříd k přijímacímu řízení na SŠ - obory "82"

(obdrží žáci, jejichž zákonní zástupci projeví do 5.11.2019 zájem o studium uměleckého oboru) 

Žáci, kteří projevili zájem o studium oborů "82", obdrží tyto informace spolu s dvěmi vyplněnými a potvrzenými formuláři přihlášek a potvrzeným zápisovým lístkem v období od 5.11. do 15.11.2019.

Další informace k přijímacímu řízení vycházejících žáků

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)  Žák může podat na denní formu studia dvě přihlášky. Přihlášky vydá žákovi základní škola, ředitel základní školy vyplní a potvrdí na přihláškách výsledky vzdělávání a přihlášky zašle rodičům počátkem měsíce února. Rodiče doručují přihlášku potvrzenou ředitelem základní školy na střední školu do 1.března sami. Pro vaši snadnější orientaci v procesu přijímacího řízení uvádíme níže odkaz s detailními informacemi - žáci je také dostanou v tištěné podobě společně s přihláškami.

Další informace k přijímacímu řízení