Přijímací řízení na SŠ

Úvodní informace rodičům žáků 9.tříd k přijímacímu řízení na SŠ

Informace rodičům žáků 9.tříd k přijímacímu řízení na SŠ - obory "82"

Žáci, kteří projevili zájem o studium oborů "82", obdrží tyto informace spolu s dvěmi vyplněnými a potvrzenými formuláři přihlášek a potvrzeným zápisovým lístkem v období od 1.11. do 9.11.2018.

Další informace k přijímacímu řízení v roce 2018/2019

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb. Žák může podat na denní formu studia dvě přihlášky. Přihlášky vydá žákovi základní škola, ředitel základní školy vyplní a potvrdí na přihláškách výsledky vzdělávání a přihlášky zašle rodičům počátkem měsíce února. Rodiče doručují přihlášku potvrzenou ředitelem základní školy na střední školu do 1.března sami. Další informace se zde objeví nejpozději v měsíci lednu 2019.

Informace k jednotné přijímací zkoušce

Informace o termínech jednotné přijímací zkoušky