Přijímací řízení na SŠ

Informace rodičům žáků 9.tříd ohledně možnosti vyšetření profesionální orientace

Informace rodičům žáků 9. ročníku k vyšetření „profi“  

Další informace k přijímacímu řízení vycházejících žáků

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)  Žák může podat na denní formu studia dvě přihlášky. Přihlášky vydá žákovi základní škola, ředitel základní školy vyplní a potvrdí na přihláškách výsledky vzdělávání a přihlášky zašle rodičům počátkem měsíce února. Rodiče doručují přihlášku potvrzenou ředitelem základní školy na střední školu do 1.března sami. Pro vaši snadnější orientaci v procesu přijímacího řízení uvádíme níže odkaz s detailními informacemi - žáci je také dostanou v tištěné podobě společně s přihláškami.

Další informace k přijímacímu řízení