Přijímací řízení na SŠ

Informace rodičům žáků 9.tříd ohledně možnosti vyšetření profesionální orientace

Termín pro přihlášení na vyšetření již vypršel 30.9.2019.

Úvodní informace rodičům žáků 9.tříd k přijímacímu řízení na SŠ

(žáci obdrželi na počátku měsíce října 2019)

Informace rodičům žáků 9.tříd k přijímacímu řízení na SŠ - obory "82"

(obdrží žáci, jejichž zákonní zástupci projeví do 5.11.2019 zájem o studium uměleckého oboru) 

Žáci, kteří projevili zájem o studium oborů "82", obdrží tyto informace spolu s dvěmi vyplněnými a potvrzenými formuláři přihlášek a potvrzeným zápisovým lístkem v období od 5.11. do 15.11.2019.

Níže uvedené informace k přijímacímu řízení budou postupně aktualizovány v průběhu I. pololetí školního roku 2019/2020.

Další informace k přijímacímu řízení vycházejících žáků v roce 2018/2019

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)  Žák může podat na denní formu studia dvě přihlášky. Přihlášky vydá žákovi základní škola, ředitel základní školy vyplní a potvrdí na přihláškách výsledky vzdělávání a přihlášky zašle rodičům počátkem měsíce února. Rodiče doručují přihlášku potvrzenou ředitelem základní školy na střední školu do 1.března sami. Pro vaši snadnější orientaci v procesu přijímacího řízení uvádíme níže odkaz s detailními informacemi - žáci je také dostanou v tištěné podobě společně s přihláškami.

Další informace k přijímacímu řízení