Školní družina

ŠD má ve školním roce 2020/2021 celkem 14 oddělení.
Úředně stanovená kapacita ŠD je 390 dětí.
Měsíční příspěvek rodičů na provoz činí 250,-Kč.

Telefon:
244 402 412 (6:30 - 17:00)
oddělení I. - IX.: linka 39, oddělení X. - XIV.: linka 49
nepřijímáme SMS.

Vyzvedávání žáků ze školní družiny

Od 1. 9. 2020 došlo ke změně způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny.
Po příchodu k hlavnímu vchodu školy je třeba dát příchod vyzvedávající osoby na vědomí vychovatelce příslušného oddělení.

Vyzvedávání dětí je možné výhradně v těchto časech:
I. - IX. oddělení - ve 13:30 hodin a 15:00 - 17:00 hodin
X. - XIV. oddělení - v 15:00 - 17:00 hodin

Důležité dokumenty

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družinu

Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině
Příloha č. 1 ke směrnici o úplatě ve školní družině
Příloha č. 2 ke směrnici o úplatě ve školní družině
Příloha č. 3 ke směrnici o úplatě ve školní družině

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Přihláška do školní družiny
Program s prvky Začít spolu
Program Montessori

Provoz

Ranní provoz: 6:30 - 7:45
Odpolední provoz: 11:40 - 17:00

Vedoucí vychovatelka

Marcela Lazurková
lazurkova.m@naberanku.cz

Personální obsazení školní družiny

Oddělení Jméno Kabinet Učebna Linka E-mail
I.
modré
Marcela Lazurková A 205 A 210 39 lazurkova.m@naberanku.cz
II.
oranžové
Michaela Vlčková A 205 A 206 39 vlckova.m@naberanku.cz
III.
červené
Jana Falberová A 205 A 211a 39 kardosova.j@naberanku.cz
IV.
žluté
Zdeňka Pučová A 205 A 204 39 pucova.z@naberanku.cz
V.
zelené
Šárka Kučerová A 205 A 201 39 kucerova.s@naberanku.cz
VI.
bílé
Rostislav Dvořáček A 205 A 208 39 dvoracek.r@naberanku.cz
VII.
šedé
Adéla Dudová A 205 A 202 39 dudova.a@naberanku.cz
VIII.
hnědé
Lukáš Vlček A 205 A 211b 39 vlcek.l@naberanku.cz
IX.
růžové
Kateřina Ondrejková A 205 A 211 39 ondrejkova.k@naberanku.cz
X.
platinové
Kamila Kratochvílová A 319 A 106 49 kratochvilova.k@naberanku.cz
XI.
zlaté
Barbora Zemanová A 319  A 111 49 zemanova.b@naberanku.cz
XII.
stříbrné
Martina Jesenská A 319 A 108 49 jesenska.m@naberanku.cz
XIII.
bronzové
Dragan Dragin A 319  A 111  49 dragin.d@naberanku.cz
XIV.
měděné
Hana Procházková A 319 A 106 49 prochazkova.h@naberanku.cz