Výukové materiály

Český jazyk a literatura

Diktáty, pravopisná cvičení, mluvnické přehledy, materiály z literatury.

 

Anglický jazyk

Interaktivní cvičení, anglická videa, audio ukázky, slovíčka a přehledy.

 

Matematika

Matematické i logické hry, základní početní operace, zlomky, desetinná čísla a mnoho dalšího.

 

Informatika

Návody k využití aplikací, interaktivní procvičování, orientace na klávesnici. programovací úlohy.

 

Dějepis

Výukové prezentace, dějepisné hry, historické přehledy a mapy.

 

Fyzika

Fyzikální applety, výukové prezentace, hry a interaktivní cvičení.

 

Chemie

Výukové prezentace, přehledy učiva, cvičení, hry, interaktivní chemické tabulky a jiné aktivity.

 

Zeměpis

Informace o jednotlivých zemích, slepé mapy, interaktivní cvičení, videa a hry.

 

Přírodopis

Ekologické aktivity a hry, obrázky fauny a flóry, přehledy a fotoherbáře.

 

Hudební výchova

Aplikace ke skládání hudby, karaoke, ukázky hudebních nástrojů a jejich zvuků.

 

Výtvarná výchova

Kreslící online aplikace.

 

Další materiály

Různé další materiály k výuce, které zasahují více oblastí nebo pro které není vhodná rubrika.