Rovný přístup Na Beránku

Od 1.9.2020 do 30.6.2023 byla Základní škola a mateřská škola Na Beránku realizátorem projektu „Rovný přístup v ZŠ Na Beránku“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001980, který byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání v rámci inkluze a to prostřednictvím zvolených aktivit, mezi které patřilo doučování žáků s OMJ, realizace projektové výuky, komunitní aktivity a v neposlední řadě také realizace zahraničních stáží pedagogických pracovníků.

Zahraniční stáže pedagogických pracovníků (Prezentace zúčastněných pedagogů):

  1. Švédsko - Mgr. Dana Smíšková, Mgr. Kateřina Žežulková (24.9. - 1.10. 2022)
  2. Španělsko - Mgr. Lenka Chaberová, Mgr. Dana Taimrová (18.9. - 22.9. 2022)
  3. Španělsko - Mgr. Jarmila Hlaváčková, Mgr. Zuzana Krulíková (18.9. - 22.9. 2022)
  4. Finsko - Ing. Hana Betušová, Mgr. Kristýna Holubcová (2.10. - 6.10. 2022)
  5. Finsko - Mgr. Olga Čupová, Ing. Martina Havlásková (5.3. - 9.3. 2023)

Fotografie z 1. setkání pedagogů zde.

Fotografie z 2. setkání pedagogů zde.