Roboti Na Beránku

Od 1.7.2020 – 31.7.2021 byla Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 realizátorem projektu „ROBOTI NA BERÁNKU“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001084, který byl spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu došlo k vytvoření odborné učebny robotiky sloužící primárně k zvýšení klíčových kompetencí v oblasti polytechnické výchovy a práce s digitálními technologiemi. Odborná učebna sekundárně podporuje zájem studentů o technické obory. Projekt je určen žákům naší školy od 4. do 9. ročníku, v rámci projektu byla řešena konektivita a uzavřena spolupráce s dalšími školami prostřednictvím memorand.