Roboti Na Beránku

Od 1.7.2020 – 31.7.2021 je ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 realizátorem projektu „ROBOTI NA BERÁNKU“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001084, který je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu dojde k vytvoření odborné učebny robotiky sloužící primárně k zvýšení klíčových kompetencí v oblasti polytechnické výchovy a práce s digitálními technologiemi. Odborná učebna sekundárně podpoří zájem studentů o technické obory. Projekt je určen žákům naší školy od 4. do 9. ročníku, v rámci projektu bude řešena konektivita a uzavřena spolupráce s dalšími školami prostřednictvím memorand.