Společně Na Beránku IV

Publikováno: 01. 7. 2023,

Od 1.7.2023 – 31.12.2025 je Základní škola a mateřská škola Na Beránku realizátorem projektu „Společně Na Beránku IV“  s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0007743, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání pracovníků v mateřské a základní škole i školní družině, inovativní vzdělávání dětí a žáků, odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání.

Cílem projektu je rozvoj strategie školy v těchto oblastech, pozitivního klima ve škole a zvyšování efektivity způsobu práce.