Společně Na Beránku III

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Společně Na Beránku III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021791, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Na Beránku prostřednictvím posílení personální podpory a realizací extrakurikulárních a rozvojových aktivit.  Celková výše podpory činí 1.520.396,- Kč.