Společně Na Beránku III

Od 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023 byla Základní škola a mateřská škola Na Beránku realizátorem projektu „Společně Na Beránku III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021791, který byl spolufinancován Evropskou unií. Projekt si kladl za cíl zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Na Beránku prostřednictvím posílení personální podpory a realizací extrakurikulárních a rozvojových aktivit.  Celková výše podpory činila 1.520.396,- Kč.