Noví žáci - po zápise

Výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání jsou zveřejněny formou seznamu přijatých a nepřijatých dětí podle přidělených registračních čísel u zápisu.

Byly přijaty všechny děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu podle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol. Dále byly přijaty všechny děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 12, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).

Předpokládáme, že všechny přijaté děti budou zařazeny do programu, který zákonní zástupci preferovali a zároveň vyplnili ve formuláři doplňujících informací k zápisu. 

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí, je povinna zasílat pouze rozhodnutí o nepřijetí, která budou odeslána na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo do datové schránky zákonného zástupce v měsíci květnu 2023. Rozhodnutí o přijetí bude případně možné vyzvednout po předchozí domluvě v kanceláři ředitele školy. Děkujeme za pochopení.

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě budou zveřejněny formou seznamu přijatých a nepřijatých dětí podle přidělených registračních čísel do 16. 6. 2023.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků programu s prvky Začít spolu a dětí z přípravné třídy

Informační schůzka se uskuteční v pondělí 5. června 2023 od 16:30 hodin ve velké učebně (aule) školy – postranní vchod z jižní strany od valu v ulici Pavelkova (plánek). Obsahem informační schůzky je podat základní informace zejména o organizaci vyučování a provozu školy. Na schůzku Vás srdečně zveme.

V případě, že se nemůžete dostavit, sledujte průběžně webové stránky školy, kde se v průběhu prázdnin budou objevovat všechny informace důležité k nástupu do 1.třídy.

Hlavní témata projednávaná na schůzce

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků programu Montessori

Rodiče obdrží informace od zástupkyně ředitele pro program Montessori Mgr. Miroslavy Kellovské (kellovska.m@naberanku.cz). 

Nabídka zájmové činnosti

Nabídka Kroužků pro školní rok 2023/2024