Noví žáci - po zápise

Informace k začátku školního roku 2022/2023

Školní rok začíná dne 1. 9. 2022. Pro žáky 1. tříd a děti přípravné třídy je sraz před hlavním vstupem do školy v 8:25 hodin.

1. třídy + přípravné třídy - informace pro první týden

Rozdělení žáků do 1. tříd a dětí do přípravných tříd bude zveřejněno na tomto místě nejpozději do 26. 8. 2022. Rozdělení žáků a dětí bude zveřejněno podle přidělených registračních čísel u zápisu.

Případné další informace budou zveřejněny do 31. 8. 2022.

Schůzka rodičů budoucích žáků 1. tříd

Program s prvky Začít spolu

Schůzka již proběhla.
Informace ze schůzky

Program Montessori

Schůzka již proběhla.

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých a nepřijatých dětí

Po úředním ukončení zápisu k základnímu vzdělávání byla přihlášeným dětem přidělena registrační čísla. Zákonným zástupcům, kteří podali žádost osobně v určených termínech, bylo toto číslo sděleno při samotném odevzdání žádosti, ostatním zákonným zástupcům bylo sděleno formou e-mailové zprávy. Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání jsou zveřejněny formou seznamu přijatých a nepřijatých dětí podle přidělených registračních čísel. 

Byly přijaty všechny děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu podle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol. Dále byly přijaty všechny děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 12, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).

Všechny přijaté děti budou zařazeny do programu, který zákonní zástupci preferovali a zároveň vyplnili ve formuláři doplňujících informací k zápisu. 

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí bude případně možné vyzvednout po předchozí domluvě v kancelářích vedení školy. Škola bude zákonným zástupcům zasílat pouze rozhodnutí o nepřijetí, která budou odeslána na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo do datové schránky zákonného zástupce.

Děkujeme za pochopení.