Noví žáci - po zápise

Přidělení registračních čísel

Po úředním ukončení zápisu k základnímu vzdělávání budou přihlášeným dětem přidělena registrační čísla. Zákonným zástupcům, kteří podali žádost osobně v určených termínech, bylo toto číslo sděleno již při samotném odevzdání žádosti, ostatním zákonným zástupcům bude sděleno formou e-mailové zprávy do 7.5.2021.

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání budou zveřejněny formou seznamu přijatých a nepřijatých dětí podle přidělených registračních čísel v průběhu týdne od 10.5. do 14.5.2021.

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí, bude zasílat pouze rozhodnutí o nepřijetí, která budou odeslána na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo do datové schránky zákonného zástupce v měsíci květnu 2021. Rozhodnutí o přijetí bude případně možné vyzvednout po předchozí domluvě v kanceláři ředitele školy.