Noví žáci - po zápise

Informace pro žáky prvního ročníku  

Co dělat, abychom usnadnili našemu dítěti vstup do školy

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků programu s prvky Začít spolu

Informační schůzka rodičů žáků se uskuteční v měsíci červnu 2019, termín bude včas oznámen. Obsahem informační schůzky bude podat základní informace zejména o organizaci vyučování a provozu školy rodičům budoucích prvňáčků před nástupem do školy. V případě, že se nebudete moct dostavit, sledujte průběžně webové stránky školy, kde se v průběhu prázdnin budou objevovat všechny informace důležité k nástupu do 1.třídy.

Výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2019/2020

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělání bude zveřejněn počátkem měsíce května 2019. 

Klub budoucích prvňáčků

Každoročně organizujeme pro zájemce z řad budoucích prvňáčků Klub předškoláků, kde se děti mohou seznámit s prostředím školy i s některými budoucími spolužáky. Informace o klubu obdrží rodiče při zápise do první třídy.