Noví žáci - po zápise

Výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2019/2020

Na základě kritérií, která byla vydána dne 18.3.2019 pod č.j. ZŠ/37/19, byly k základnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 přijaty níže uvedené děti.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělání

Vzhledem k tomu, že počet dětí do programu Montessori převýšil předpokládaný zájem, který korespondoval se seznamem dětí s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu školy, který škola obdržela v souladu s §36 odst. 8 školského zákona, bylo o vřazení zájemců do programu Montessori provedeno losování. V souladu se zveřejněnými kritérii ze dne 18.3.2019 pod č.j. ZŠ/37/19 bylo z přijatých dětí k základnímu vzdělávání vylosováno 28 zájemců k doplnění volných míst ve čtyřech prvních trojročích programu Montessori. Veřejné losování proběhlo dne 13.5.2019 od 14:30 hodin ve školní jídelně základní školy.

Seznam vylosovaných uchazečů k doplnění 28 volných míst do prvních trojročí programu Montessori

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí, je povinna zasílat pouze rozhodnutí o nepřijetí, která budou odeslána na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo do datové schránky zákonného zástupce počátkem měsíce května 2019. Rozhodnutí o přijetí bude případně možné vyzvednout po předchozí domluvě v kanceláři ředitele školy. Děkujeme za pochopení.

Informace pro žáky prvního ročníku  

Co dělat, abychom usnadnili našemu dítěti vstup do školy

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků programu s prvky Začít spolu

Informační schůzka rodičů žáků se uskuteční v měsíci červnu 2019, termín bude včas oznámen. Obsahem informační schůzky bude podat základní informace zejména o organizaci vyučování a provozu školy rodičům budoucích prvňáčků před nástupem do školy. V případě, že se nebudete moct dostavit, sledujte průběžně webové stránky školy, kde se v průběhu prázdnin budou objevovat všechny informace důležité k nástupu do 1.třídy.

Klub budoucích prvňáčků

Každoročně organizujeme pro zájemce z řad budoucích prvňáčků Klub předškoláků, kde se děti mohou seznámit s prostředím školy i s některými budoucími spolužáky. Informace o klubu obdrží rodiče při zápise do první třídy.