Noví žáci - po zápise

Informace o přípravné třídě

Od 1. 9. 2020 plánujeme otevřít v ZŠ Na Beránku přípravnou třídu. Více informací

Výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání od 1.9.2020

Byly přijaty všechny děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu podle obecně závazné vyhlášky č.3/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol. Dále byly přijaty všechny děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 12, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).

K základnímu vzdělávání bylo přijato 41 dětí do programu Montessori a 71 dětí do programu s prvky Začít spolu. Všechny přijaté děti budou zařazeny do programu, který zákonní zástupci preferovali a zároveň vyplnili ve formuláři doplňujících informací k zápisu. 

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí, je povinna zasílat pouze rozhodnutí o nepřijetí, která budou odeslána na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo do datové schránky zákonného zástupce v měsíci květnu 2020. Rozhodnutí o přijetí bude případně možné vyzvednout po předchozí domluvě v kanceláři ředitele školy. Děkujeme za pochopení.

Informační schůzky rodičů budoucích prvňáčků

Informační schůzky rodičů budoucích žáků 1.tříd se uskuteční v měsíci červnu 2020. Obsahem informačních schůzek bude podat základní informace zejména o organizaci vyučování a provozu školy rodičům budoucích prvňáčků před nástupem do školy. V případě, že se nemůžete dostavit, sledujte průběžně webové stránky školy, kde se v průběhu prázdnin budou objevovat všechny informace důležité k nástupu do 1.třídy. Těšíme se na Vaši účast.

Program Montessori

termín bude zveřejněn v měsíci květnu 2020

Program s prvky Začít spolu

termín bude zveřejněn v měsíci květnu 2020

Klub budoucích prvňáčků

Každoročně organizujeme pro zájemce z řad budoucích prvňáčků Klub předškoláků, kde se děti mohou seznámit s prostředím školy i s některými budoucími spolužáky. Informace o klubu obdrží rodiče při zápise do první třídy.

Vzhledem k současné situaci v České republice nebude v tomto školním roce Klub budoucích prvňáčků otevřen.