Noví žáci - zápis

Registrace k zápisu pro školní rok 2018/2019

Registrace k zápisu bude uveřejněna v březnu 2018.

Termíny zápisu

I.termín - řádný - 10.4.2018 - od 14:00 do 17:30 hodin

II.termín - náhradní - 18.4.2018 - od 14:00 do 16:00 hodin

Pokud se nemůžete z vážných důvodů s dítětem dostavit ani v jednom z termínů, je možné se domluvit na náhradním termínu s ředitelem školy - nejdéle do 30.4.2018.

Podle nové legislativní úpravy se děti, které byly přijaty k základnímu vzdělávání v minulém školním roce a byl jim udělen odklad školní docházky, musí k zápisu dostavit znovu. 

Dokumenty

Oznámení o termínech zápisu do 1.tříd pro školní rok 2017/2018 a kritéria přijetí k základnímu vzdělávání

Spádová oblast školy

Obecně závazná vyhláška č.1/2018 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol (strana 68).

Seznam ulic, které patří do spádové oblasti školy: Aristotelova, Borovanská, Božetická, Branišovská, Brtecká, Daňkova, Fišerova, Hájíčkova, Hlavatecká, Homérova, Hospodářská, Hrachovská, Hubičkova, K Hradišti, K výboru, K Závorám, Ke Spálence, Ke starému hřišti, Ke Zbraslavi, Keltská, Kestřanská, Lhenická, Maletická, Maličká, Mezi chatami, Mezihorská, Na Cimbále, Na hupech, Na Stráňkách, Na Šancích, Nad doly, Nad šancemi, Nad Zbraslaví, nám. Antonína Pecáka, Násirovo nám., Nieckerleho, Pavelkova, Pertoldova, Petržílova, Platónova, Pod Březinou, Pod Čihadlem, Polovnická, Popovova, Provázkova, Rekreační, Semická, Sokratova, Spinozova, Starý lis, Steplingova, Třebanická, U Čihadel, U Olšiček, Urbánkova, Ve vratech, Větrovcova, Vitějovská, Vokrojova, Votrubova, Zahrádkářská, Zálužická

Co s sebou k zápisu

  • občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující trvalý pobyt dítěte
  • rodný list dítěte

Uvažujete o odkladu školní docházky?

Legislativní rámec: §37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Postup při odkladu školní docházky

  • Je nutné dostavit se k zápisu, přinést vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a vyzvednout žádost o odklad školní docházky (k dispozici u zápisu).
  • Vyplněnou žádost o odklad školní docházky odevzdat vedení školy v co nejkratší době, nejdéle do 30.4.2017. Součásti žádosti o odklad školní docházky jsou dvě odborná posouzení, tj. posouzení oprávněnosti odkladu školní docházky příslušným školským poradenským zařízením a odborným lékařem nebo příslušným školským poradenským zařízením a klinickým psychologem. 
  • Ředitel školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky