Noví žáci - zápis

Registrace k zápisu pro školní rok 2020/2021

Registrace k zápisu bude zpřístupněna v polovině měsíce března 2020.

Po vyplnění registrace škola připraví na základě Vámi uvedených údajů žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, která Vám bude při samotném zápisu předložena ke kontrole a podpisu. Registrace k zápisu slouží ke zjednodušení administrativního zpracování žádostí a eliminaci případných nejasností vzniklých špatně čitelným písmem při ručním vyplňování žádosti.

Vyplnění registrace slouží pouze k optimalizaci průběhu zápisu, její vyplnění nebo nevyplnění nemá žádný vliv na přijetí nebo nepřijetí dítěte, zároveň pořadí doručení vyplněné registrace není rozhodující v otázce přijímání dětí k základnímu vzdělávání.

Předem děkujeme za vyplnění registrace, ušetří Váš čas v průběhu samotného zápisu. Pokud registraci nevyplníte, obdržíte prázdný formulář přihlášky k vyplnění při zápisu. 

Termíny zápisu

I.termín - řádný - 7.4.2020 - od 14:00 do 17:30 hodin

II.termín - náhradní - 14.4.2020 - od 14:00 do 16:00 hodin

Pokud se nemůžete z vážných důvodů s dítětem dostavit ani v jednom z termínů, je možné se domluvit na náhradním termínu s ředitelem školy - nejdéle do 30.4.2020.

Podle nové legislativní úpravy se děti, které byly přijaty k základnímu vzdělávání v minulém školním roce a byl jim udělen odklad školní docházky, musí k zápisu dostavit znovu. 

Dokumenty

Oznámení o termínech zápisu a kritéria přijímání k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněna v druhé polovině měsíce března 2020.

Spádová oblast školy pro školní rok 2019/2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 Sb. hl. m. Prahy z 28.2.2019, o školských obvodech základních škol (strana 66-67).

Seznam ulic, které patří do spádové oblasti školy: Aristotelova, Babská č.o. 18, 22, 24, Beránecká, Borovanská, Božetická, Branišovská, Brtecká, Daňkova, Fišerova, Hájíčkova, Hlavatecká, Homérova, Hornocholupická do č.o. 40 včetně, Hospodářská, Hrachovská, Hubičkova, K Hradišti, K lipinám, K potůčku, K výboru, K Závorám, Ke Spálence, Ke starému hřišti, Ke Zbraslavi, Keltská, Kestřanská, Lhenická, Maletická, Maličká, Mezi chatami, Mezihorská, Na Cimbále, Na hupech, Na Stráňkách, Na Šancích, Na výšině, Nad doly, Nad potůčkem, Nad šancemi, Nad Zbraslaví, nám. Antonína Pecáka, Násirovo nám., Nieckerleho, Odbočná, Pavelkova, Pertoldova, Petržílova, Platónova, Ploštilova, Pod Březinou, Pod Čihadlem, Pod letištěm, Polovnická, Popovova, Provázkova, Rekreační, Semická, Skalnatá, Sokratova, Spinozova, Starý lis, Steplingova, Třebanická, U Čihadel, U jizby, U olšiček, Urbánkova, Ve vratech, Větrovcova, Vitějovská, Vokrojova, Votrubova, Zahrádkářská, Zálužická

Spádová oblast školy pro školní rok 2020/2021 bude zveřejněna po případném vydání nové vyhlášky Hlavního města Prahy.

Co s sebou k zápisu

  • občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující trvalý pobyt dítěte
  • rodný list dítěte

Uvažujete o odkladu školní docházky?

Legislativní rámec: §37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Postup při odkladu školní docházky

  • Je nutné dostavit se k zápisu, přinést vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a vyzvednout žádost o odklad školní docházky (k dispozici u zápisu).
  • Vyplněnou žádost o odklad školní docházky odevzdat vedení školy v co nejkratší době, nejdéle do 30.4.2020. Součásti žádosti o odklad školní docházky jsou dvě odborná posouzení, tj. posouzení oprávněnosti odkladu školní docházky příslušným školským poradenským zařízením a odborným lékařem nebo příslušným školským poradenským zařízením a klinickým psychologem. 
  • Ředitel školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Pokud ředitel školy vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky, zajistěte pro své dítě ve školním roce 2020/2021 buď docházku do mateřské školy, nebo do přípravné třídy základní školy. Na území MČ Praha 12 zajišťovaly ve školním roce 2019/2020 přípravnou třídu následující základní školy: ZŠ a MŠ Angel, ZŠ prof. Švejcara, ZŠ Rakovského, ZŠ Smolkova, ZŠ Zárubova a ZŠ TGM.