Noví žáci - zápis

Termíny a organizace zápisu

Termíny a organizace zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se týká dětí narozených od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku. Zákonní zástupci dětí, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky, musí podat novou žádost ohledně přijetí k základnímu vzdělávání od 1.9.2022. 

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhne s osobní přítomností dětí a zákonných zástupců v následujících termínech:

I. Běžný zápis
12. 4. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin - řádný termín,
19. 4. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin - náhradní termín.

II. Zápis pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana
7. 6. 2022
 od 14:00 do 16:00 hodin

Průběh zápisu

Do budovy je třeba vstoupit hlavním vstupem, kde se Vás ujmou současní žáci školy, kteří budou Vašimi průvodci, zároveň v šatnách bude informační tabule.

1) Registrace
VŠICHNI RODIČE se musí po příchodu do školy registrovat na registračním místě (učebna B204), kde proběhnou pouze administrativní záležitost.
Rodič předloží žádost k přijetí, formulář doplňujících informací, doklad o trvalém pobytu dítěte a rodný list dítěte. Obdrží registrační číslo a další písemné informace ve složce.
Při registraci se také řeší případný odklad školní docházky a žádost o přijetí do přípravné třídy.

2) Motivační část zápisu
Podle volby vzdělávacího programu proběhne motivační část zápisu na dvou místech.
Rodiče, kteří mají zájem umístit dítě do programu s prvky Začít spolu - motivační část proběhne v učebnách na podlaží B2 (učebny za  místem registrace)
Rodiče, kteří mají zájem umístit dítě do programu Montessori - motivační část proběhne v učebnách programu Montessori (pavilon C)  

Dokumenty k zápisu

U zápisu bude potřeba předložit uvedené formuláře a doklady.

  • 1) Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Prosíme, žádost vyplňte ČITELNĚ.
    Formulář žádosti
  • 2) Vyplněný formulář doplňujících informací.
    Formulář doplňujících informací
  • 3) Doklad o trvalém pobytu dítěte, v případě ciziců pobytu dítěte.
  • 4) Rodný list dítěte.

Žádost o odklad školní docházky

Informace k odkladu školní docházky

Přípravná třída v ZŠ Na Beránku

Informace o přípravné třídě