Noví žáci - zápis

Termíny a organizace zápisu pro školní rok 2024/2025

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se týká dětí narozených od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku. Zákonní zástupci dětí, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky, musí podat novou žádost ohledně přijetí k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2024. 

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 proběhne s osobní přítomností dětí a zákonných zástupců v následujících termínech:

9. 4. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin - řádný termín,
16. 4. 2024 od 14:00 do 16:00 hodin - náhradní termín.

Dokumenty k zápisu

U zápisu bude potřeba předložit uvedené formuláře a doklady.

  • 1) Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.
    Pokud rodič předem vyplní registrační formulář na internetu, obdrží předvyplněnou žádost ke kontrole a podpisu. Pokud předem nevyplní registrační formulář na internetu, obdrží formulář k vyplnění u samotného zápisu.
  • 2) Vyplněný formulář doplňujících informací.
    Po zveřejnění si formulář vytiskněte, vyplňte a přineste s sebou k zápisu. Formulář bude také k dispozici k vyplnění u samotného zápisu.
  • 3) Doklad o trvalém pobytu dítěte, v případě ciziců pobytu dítěte.
  • 4) Rodný list dítěte.

Podrobnější informace k registračnímu formuláři

Prosíme o vyplnění registračního formuláře k zápisu. Formulář bude dostupný nejpozději od 1. 4. 2024.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - bude přístupný nejpozději od 1. 4. 2024

Po vyplnění registrace škola připraví na základě Vámi uvedených údajů žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025, která Vám bude při samotném zápisu předložena ke kontrole a podpisu. Registrace k zápisu slouží ke zjednodušení administrativního zpracování žádostí a eliminaci případných nejasností vzniklých špatně čitelným písmem při ručním vyplňování žádosti.

Vyplnění registrace slouží pouze k optimalizaci průběhu zápisu, její vyplnění nebo nevyplnění nemá žádný vliv na přijetí nebo nepřijetí dítěte, zároveň pořadí doručení vyplněné registrace není rozhodující v otázce přijímání dětí k základnímu vzdělávání.

Předem děkujeme za vyplnění registrace, ušetří Váš čas v průběhu samotného zápisu. Pokud registraci nevyplníte, obdržíte prázdný formulář přihlášky k vyplnění při zápisu. 

Průběh zápisu

Do budovy je třeba vstoupit hlavním vstupem, kde se Vás ujmou současní žáci školy, kteří budou Vašimi průvodci, zároveň v šatnách bude informační tabule.

1) Administrativní část zápisu
VŠICHNI RODIČE se musí po příchodu do školy registrovat na registračním místě (učebna B204), kde proběhnou pouze administrativní náležitosti. Rodič obdrží vytištěnou žádost k přijetí, předloží formulář doplňujících informací, doklad o trvalém pobytu dítěte a rodný list dítěte. Obdrží registrační číslo a další písemné informace ve složce.
Při registraci se také řeší případný odklad školní docházky a žádost o přijetí do přípravné třídy.

2) Motivační část zápisu
Podle volby vzdělávacího programu proběhne motivační část zápisu na dvou místech.
Rodiče, kteří mají zájem umístit dítě do programu s prvky Začít spolu - motivační část proběhne v učebnách na podlaží B2 (učebny za  místem registrace)
Rodiče, kteří mají zájem umístit dítě do programu Montessori - motivační část proběhne v učebnách programu Montessori (podlaží A2)  

Žádost o odklad školní docházky

Informace k odkladu školní docházky

Přípravná třída v ZŠ Na Beránku

Informace o přípravné třídě