Předškoláci

Co dělat, abychom usnadnili našemu dítěti vstup do školy

Všichni si přejeme, aby naše dítě vstoupilo do první třídy klidně, spokojeně a bez stresu a problémů. Můžeme dětem pomoci vše zvládnout, když mu poskytneme podnětné prostředí.

  • Ponecháváme dítěti dostatek samostatnosti, aby získalo dovednosti v sebeobsluze (převlékání, obouvání, zavazování tkaniček), hygienických návycích, stolování, udržování pořádku a úklidu svých věcí.
  • Dopřáváme dítěti množství kontaktu s jeho vrstevníky i dospělými, protože jen v interakci s ostatními lidmi si může procvičit sociální dovednosti (poprosit, poděkovat, pozdravit, reagovat na pokyn, zapojovat se do hovoru, ale i nechat mluvit ostatní, požádat o pomoc…)
  • Čtením dítěti, vyprávěním příběhů a naslouchání jeho vyprávění mu pomáháme rozvíjet slovní zásobu a řečové dovednosti a můžeme včas odhalit odchylky od správné výslovnosti a popřípadě se poradit s logopedem. Říkanky a písničky napomáhají rozvoji paměti i citu pro rytmus. Slovní kopanou nenásilně učíme dítě rozlišit první a poslední hlásku ve slovech.
  • Společně s dítětem cvičíme, dopřejeme mu dostatek sportovních aktivit, aby získalo přiměřené pohybové návyky. Když spolu budeme vytvářet různá výtvarná dílka, učíme tím používat štětec, nůžky a pastelky. Při hře s drobnými kostkami stavebnic si dítě trénuje jemnou motoriku, která je důležitá při správném držení tužky.
  • Děti samozřejmě znají své jméno a příjmení, barvy, pojem množství do 5, základní geometrické tvary, vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu, první, poslední, malý, velký, více, méně, … Přesto můžeme hravou formou (pexeso, omalovánky, stavebnice, mozaiky…) tyto znalosti upevňovat a vést tímto také dítě k soustředěnosti a dokončování práce.

Těmito činnostmi můžeme dítěti pomoci, aby jeho nástup do školy byl úspěšný, ale zároveň si užijeme plno příjemných společně strávených chvil, které určitě pomohou dětem získat i sebevědomí a jistotu. Popsané aktivity nejsou vyčerpávající, existuje i mnoho dalších možností, jak se s dítětem připravit na důležitý životní krok.