Jednotná přijímací zkouška do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou

Výsledková sestava  obsahuje základní údaje o výsledcích jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na středních školách s maturitní zkouškou. Cílem sestavy je poskytnout jednotlivým základním školám informace o tom, jakých výsledků dosáhli jejich žáci v porovnání s uchazeči o vzdělávání na středních školách v rámci celé České republiky.

2023     2022     2021     2020    2019     2018     2017