Srovnávací testy - CERMAT

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) za podpory MŠMT ČR a ve spolupráci s odbory školství krajských úřadů připravily projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.ročníků ZŠ 2007. Testování proběhlo ve dnech 25.4. a 26.4.2007 podle jednotného testovacího schématu. Jednalo se především o testy dovedností v českém jazyce, dále matematických a obecných dovedností. Přihlášení k testování bylo dobrovolné. Projektu se zúčastnilo více jak 54 000 žáků z celé republiky. Na naší škole se zúčastnili testů všichni přítomní žáci 5.ročníku.


CERMAT 2006/2007
5. ročník
Počet testovaných žáků Průměrná úspěšnost v % Porovnání úspěšnosti
ČR Kraj ZŠ v ČR ZŠ v kraji ZŠ Na Beránku ZŠ v ČR ZŠ v kraji
Matematické dovednosti 54430 3627 61,6 67,6 68,4 + 6,8 + 0,8
Dovednosti v českém jazyce 54526 3655 61,4 69,9 69,3 + 7,9 - 0,6
Obecné dovednosti 54010 3605 62,8 70,7 72,8 + 10,0 + 2,7

  Počet zúčastněných škol Pozice ZŠ Na Beránku
Matematické dovednosti 1895 278.
Dovednosti v českém jazyce 1896 293.
Obecné dovednosti 1895 179.