Srovnávací testy - PISA

Mezinárodní výzkum PISA se zaměřuje na porovnání znalostí a dovedností patnáctiletých žáků v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Projekt realizuje OECD. Žáci naší školy se těchto testů zúčastnili v roce 2003, 2009, 2015 a 2018. 

PISA 2018

PISA 2015

PISA 2008

PISA 2003