CERMAT - 2019

Výsledková sestava  obsahuje základní údaje o výsledcích jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na středních školách s maturitní zkouškou. Cílem sestavy je poskytnout jednotlivým základním školám informace o tom, jakých výsledků dosáhli jejich žáci v porovnání s uchazeči o vzdělávání na středních školách v rámci celé České republiky.

2019 Uchazeči Český jazyk Matematika
Konali Průměrné percentilové umístění Konali Průměrné percentilové umístění
Calá ČR 4 leté obory 63 262 50,0 62 235 50,0
6 leté gymnázia 5 543 50,0 5 073 50,0
8 letá gymnázia 19 311 50,0 18 631 50,0
ZŠ Na Beránku 4 leté obory 48 52,5 48 53,5
6 leté gymnázia 8 58,0 8 51,2
8 letá gymnázia 16 57,4 16 64,0