Noví žáci - Ukrajinci

Зарахування до 1 класу для іноземців, яким надано тимчасовий захист в Чехії

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024
Критерії вступу до базової освіти на 2023/2024 навчальний рік

Termín zápisu (Термін реєстрації)

CZE

Oznámení

V souladu se zněním zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace stanovuji termín konání zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 a to na:
čtvrtek 8. 6. 2023 od 14,00 hod. do 15,30 hod.

Zápis proběhne s osobní přítomností v budově základní školy, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 – Modřany.
V tomto termínu může podat žádost o přijetí pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana od 24. 2. 2022.
Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 se týká dětí narozených od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku.

UKR

Повідомлення

Відповідно до редакції Закону № 67/2022 Зб. Про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням російських військ, я встановив дату зарахування до 1 ст. Оцінка за 2023/2024 навчальний рік за адресою:
четвер, 8 червня 2023 р. з 14:00 до 15:30.

Зарахування відбуватиметься за особистої присутності в будівлі початкової школи, Пертольдова 3373/51, 143 00 Прага 4 – Модряни.
З іншого боку, лише іноземець, якому надано тимчасовий захист у Чеській Республіці з 24 лютого 2022 року, може подати заяву в цей термін.
Зарахування на базову освіту на 2023/2024 навчальний рік стосується дітей, які народилися з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року, та дітей, які перенесли відвідування школи з минулого навчального року.

Dokumenty k zápisu (Документи для реєстрації)

CZE

- vyplněná žádost - formulář k vyplnění obdržíte u zápisu
- doklady o povolení k pobytu - rodiče a dítěte
- doklad o místě pobytu na území ČR
- doklad o zdravotním pojištění

UKR

- заповнена заявка - при реєстрації ви отримаєте форму для заповнення
- документи про дозвіл на проживання - батьки та дитина
- підтвердження місця проживання в Чехії
- підтвердження медичного страхування

Další informace (Більше інформації)

CZE

Zápisy do základních škol zřizovaných MC Praha 12 pro uprchlíky z Ukrajiny (děti, které dosáhly 6 let věku před 1. 9. 2023 a byla jim poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině) se uskuteční 8. 6. 2023 v základních školách podle spádových oblastí. Spádové oblasti jednotlivých škol naleznete na webových stránkách MČ Praha 12. Pro nedostatek volných míst možná nebudete přijati do školy, kam se přijdete zapsat. V tom případě budeme pro vaše děti hledat volná místa v rámci MČ Prahy 12.

UKR

Записи до початкових шкіль, які засновані МЧ Прага 12 для дітей біженців з України (діти, які досягли віку 6 років перед датою 01.09.2023 і які прибули до ЧР у зв’язку зі збройним конфліктом) відбудуться 08.06.2023 в добірних початкових школах (в залежності від місця проживання). Інформацію, яка школа для вас є добірною ви знайдете на веб-сторінках MČ Praha 12. Через брак вільних місць вас можуть не прйняти в школи, куди ви прийшли записатися. Ми будемо для ваших дітей шукати вільні місця в рамках Праги 12.