Noví žáci - Budoucím prvňákům

Ve školním roce 2020/2021 bude nutné dodržovat zvláštní hygienická pravidla, která se podle epidemiologické situace mohou v průběhu roku měnit. Rodiče žáků o nich budou informováni prostřednictvím webových stránek školy a obvyklými kanály elektronické komunikace. O způsobech komunikace budou rodiče informováni na první třídní schůzce.

Prvotní informace pro rodiče budoucích prvňáčků v programu s prvky Začít spolu
Rozdělení žáků 1. ročníku programu s prvky Začít spolu pro školní rok 2020/2021

Základní informace pro rodiče pro školní rok 2020/2021
1. třídy - informace k začátku školního roku