MŠ Pertoldova - provozní informace

Příspěvek rodičů na neinvestiční výdaje MŠ

Při pravidelné celodenní docházce: 700 Kč měsíčně
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku: bezúplatně

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty

Stravné

Dopolední svačina: 8 Kč
Oběd: 20 Kč (nad 6 let 22 Kč)
Odpolední svačina: 7 Kč

Provozní řád školní jídelny mateřské školy