Spolek rodičů Na Beránku

Publikováno: 23. 9. 2016, Autor: Administrátor

Při programu Začít spolu existuje od 3.8.2016 zapsaný spolek s názvem Spolek rodičů Na Beránku.


Cílem spolku je vytvořit platformu pro užší komunikaci mezi školou a rodiči a podporovat vzdělávací, volnočasové, kulturní a sportovní aktivity dětí. V případě, že se chcete o spolku a jeho aktivitách dovědět víc, kontaktujte členy spolku na adrese spolek.na.beranku@gmail.com nebo je sledujte na Facebooku.

Cíle spolku pro školní rok 2016/2017

  • vybavit školní dílnu chybějícím nářadím
  • nastartovat proces obnovy a rekultivace zahrady a již existujícího arboreta
  • propojovat rodiče, děti a pedagogy v rámci společných setkání v rámci školních i mimoškolních aktivit
  • uspořádat řadu besed a přednášek s odborníky
  • navrhnout způsob ukládání koloběžek ve vestibulu školy