Školská rada

Školská rada

1.6.1996 byla MČ Praha 12 na ZŠ zřízena školská rada. Ve své činnosti se jednak řídí úkoly stanovenými zákonnou normou (zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon), jednak s ředitelem školy projednává běžné výchovně vzdělávací, provozní a organizační záležitosti školy.

Jednací řád

Volby do školské rady

Oznámení o konání voleb do školské rady - červen 2024
Listina kandidátů pro volby do školské rady - červen 2024

Složení školské rady

Zástupci Jméno Kontakt
Zákonní zástupci žáků  Bc. Jan Jirsa, DiS. JirsaJan@seznam.cz
2. člen bude volen v měsíci červnu 2024  
Pedagogičtí pracovníci školy  Mgr. Jana Janoušková janouskova.j@naberanku.cz
2. člen bude volen v měsíci červnu 2024  
MČ Praha 12  Vojtěch Mikoláš mikolas.vojtech@praha12.cz
PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA - předseda školské rady vozenilek.bretislav@centrum.cz

Zápisy z jednání školské rady

Zápis ze dne 27. 05. 2024

Zápis ze dne 13. 11. 2023     Zápis ze dne 24. 04. 2023     Zápis ze dne 24. 10. 2022     Zápis ze dne 13. 06. 2022

Zápis ze dne 07. 02. 2022     Zápis ze dne 25. 10. 2021     Zápis ze dne 13. 09. 2021     Zápis ze dne 02. 11. 2020

Zápis ze dne 20. 03. 2020     Zápis ze dne 24. 02. 2020     Zápis ze dne 11. 11. 2019     Zápis ze dne 10. 06. 2019

Zápis ze dne 25. 03. 2019     Zápis ze dne 05. 11. 2018     Zápis ze dne 16. 10. 2017     Zápis ze dne 09. 05. 2017

Zápis ze dne 24. 10. 2016     Zápis ze dne 27. 06. 2016     Zápis ze dne 14. 03. 2016     Zápis ze dne 26. 10. 2015

Zápis ze dne 16. 03. 2015     Zápis ze dne 12. 01. 2015     Zápis ze dne 22. 09. 2014     Zápis ze dne 03. 03. 2014

Zápis ze dne 24. 02. 2014     Zápis ze dne 14. 10. 2013     Zápis ze dne 13. 05. 2013     Zápis ze dne 04. 03. 2013