Historie a současnost školní družiny

Publikováno: 16. 6. 2015,

Všechna oddělení mají od školního roku 2001/2002 svoji samostatnou místnost. Toto řešení umožňuje vychovatelkám ŠD věnovat se plně výchovné činnosti a dětem je umožněn pobyt v „odlišném“ prostředí než při výuce.

Školní družina pod vedením vedoucí vychovatelky M. Lazurkové patří již několik let k součástem školy, kde mohou děti pod odborným vedením prožívat příjemné chvíle každodenního pobytu ve škole. Vedle běžných činností v souladu se zásadami režimu dne je u dětí nejrůznějšími formami posilováno estetické a estetickoekologické cítění, odpovědnost za sebe i za ostatní spolužáky, vztah k vybavení a zařízení ŠD.

Svoji tradici si již vytvořily každoročně pořádané výstavy, na kterých žáci prezentují výsledky své činnosti. Vánoční výstava byla poprvé pořádána již roku 1991 a od roku 1992 ji doplnila i výstava velikonoční. Mezi tradiční akce školní družiny patří i vánoční besídky, noční orientační závod školou, táborák a spaní ve škole a další a další akce. Rodiče mají možnost přesvědčit se o práci v ŠD každodenně při vyzvedávání dětí z odpolední ŠD. Velmi oblíbené je i aktivní zapojení rodičů do tvořivých činností při různých dílnách. Školní družina organizuje také činnost v zájmových klubech. Činnosti klubů se mohou zúčastňovat i děti, které nejsou v družině přihlášeny.