SCIO - 2021/2022 - 9.ročník

Ve školním roce 2021/2022 jsme se opět zapojili do projektu společnosti SCIO s názvem Národní testování. Žáci 9. ročníku se zúčastnili srovnávacích testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Jejich výsledky byly srovnány se vzorkem cca 16 000 žáků z celé České republiky.

9. ročník 2021/2022

Průměrná čistá úspěšnost   Skupinový percentil
v rámci ČR
ZŠ v ČR ZŠ 
Na Beránku
Porovnání
Český jazyk 44 46 + 2 55
Matematika 38 43 + 5 58
Obecné studijní předpoklady 37 46 + 9 60

 

Počet žáků školy s daným percentilem