SCIO - 2021/2022 - 6.ročník

Ve školním roce 2021/2022 jsme se opět zapojili do projektu společnosti SCIO s názvem Národní testování. Žáci 6. ročníku se zúčastnili srovnávacích testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Jejich výsledky byly srovnány se vzorkem cca 6 000 žáků z celé České republiky.

6. ročník 2021/2022

Průměrná čistá úspěšnost   Skupinový percentil
v rámci ČR
ZŠ v ČR ZŠ 
Na Beránku
Porovnání
Český jazyk 40 38 - 2 46
Matematika 35 36 + 1 50
Obecné studijní předpoklady 35 38 + 3 52

 

Počet žáků školy s daným percentilem