SCIO - 2020/2021 - 9.ročník

Ve školním roce 2020/2021 jsme se opět zapojili do projektu společnosti SCIO s názvem Národní testování.


Žáci 9.tříd se zúčastnili srovnávacích testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Jejich výsledky byly srovnány se vzorkem cca 10 000 žáků z celé České republiky. Vzhledem k epidemiologické situaci a zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole psali všichni žáci testy v jednotném čase na dálku. Testy z českého jazyka a matematiky byly ve třech třídách povinné, v jedné dobrovolné. Testy z obecných studijních předpokladů byly pro všechny třídy dobrovolné.

9. ročník 2020/2021

Průměrná čistá úspěšnost   Skupinový percentil
v rámci ČR
ZŠ v ČR ZŠ 
Na Beránku
Porovnání
Český jazyk 43 54 + 11 65
Matematika 33 45 + 12 65
Obecné studijní předpoklady 35 45 + 10 65

 

Počet žáků školy s daným percentilem