SCIO - 2018/2019 - 6. ročník

Publikováno: 23. 11. 2018, Autor: Administrátor

Ve školním roce 2018/2019 jsme se opět zapojili do projektu společnosti SCIO s názvem Národní testování. Žáci 6.tříd se zúčastnili srovnávacích testů z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a testu SCATE v anglickém jazyce. Jejich výsledky byly srovnány se vzorkem více než 5 000 žáků z celé České republiky.


6. ročník 2018/2019

Průměrná čistá úspěšnost   Skupinový percentil
v rámci ČR
ZŠ v ČR ZŠ 
Na Beránku
Porovnání
Český jazyk 51,8 59 + 7,3 60
Matematika 45,9 56 + 10,1 56
Obecné studijní předpoklady 44,7 55 + 10,3 62

 

Počet žáků školy s daným percentilem

SCATE AJ

SCATE AJ - 6.ročník B1 A2 A1 A0
počet žáků 2 8 39 31

Ocenění SCIO Ocenění