Možnost doučování

Publikováno: 02. 11. 2018, Autor: Administrátor

Vážení rodiče,

škola ve spolupráci s odborem školství a kultury MČ Praha 12 zajistila pro žáky ohrožené školním neúspěchem doučování v místě bydliště žáka.


Doučují studenti Pedagogické fakulty UK pod supervizí PhDr. Lenky Felcmanové, Ph.D. z katedry speciální pedagogiky. Doučování je bezplatné. Pokd máte o doučování svého dítěte zájem, vyplňte, prosím, přihlášku do doučování a předejte ji řediteli školy. O zařazení žáka do systému doučování rozhoduje skutečnost, zda bude k dispozici student, který odpovídá potřebám dítěte. Dále rozhoduje termín, kdy bude přihláška doručena řediteli školy.

Přihláška do doučování