MATEMATIKA

2012 / 2013

 

novinky      počítání předmětů      zápis čísel      porovnávání      počítání do 20      sčítání a odčítání

násobení a dělení      desetinná čísla      zlomky      geometrie      ostatní      logické hry      učitelům

NOVINKY

1 Numbers

Celkový součet kostiček má dát požadované číslo. Vše stihni v časovém limitu.

 

2 Sčítání do 10

Sčítání do deseti s robotem. Deset otázek.

3 Sčítání do 100

Sčítání do 100. Deset otázek.

 

4 Odčítání do 100

Odčítání do 100. Dest otázek.

5 Násobilka 7

Násobilka sedmi.

 

6 Souboj v počítání

Vyber si početní operaci. Můžeš soutěžit se spolužáky.

7 Souboj s časem

Násobení na čas. Máš deset sekund, kolik stihneš příkladů?

 

8 Násobilka

Umísti výsledky na správná místa v tabulce.

9 Násobení

Násobení na čas..

 

10 Sikaku

Zahraj si Sikaku a procvičíš si násobilku.

11 Housenky

Seřaď lístečky od nejmenšího čísla po největší.

 

12 Kódované obrázky

Vybarvi správná políčka podle čísel.

13 Desetinná cesta

Uspořádej kameny tak, aby tvořily číselnou řadu.

 

14 Odmocniny

Odhadni odmocninu čísla.

15 Doplň čísla

Doplň čísla tak, aby ve všech řádcích i sloupcích byl stejný výsledek.

 

16 Násobky

Nastav si, jaké násobky budeš hledat, a potom hraj.

Zpět na: Výukové materiály - Matematika


Stránky školy jsou pravidelně aktualizovány. Současný správce: Mgr. Jiří Soukup