VÝUKOVÉ MATERIÁLY

2014 / 2015

 

Materiály k výuce     Zadání soutěží

MATERIÁLY K VÝUCE
Český jazyk a literatura

Diktáty, pravopisná cvičení, mluvnické přehledy, materiály z literatury.

 

Anglický jazyk

Interaktivní cvičení, anglická videa, audio ukázky.

Dějepis

Výukové prezentace, dějepisné hry, historické přehledy.

 

Matematika

Matematická cvičení, hry a aktivity na internetu. Odkazy jsou členěné do kategorií.

Fyzika

Fyzikální applety, výukové prezentace, hry a interaktivní cvičení

 

Přírodopis a ekologie

Ekologické aktivity a hry, obrázky fauny a flóry.

Chemie

Výukové prezentace, přehledy učiva, cvičení, hry, a jiné aktivity.

 

Zeměpis

Informace o jednotlivých zemích, slepé mapy, interaktivní cvičení, videa a hry.

Informatika

Návody k využití aplikací, testové úlohy, interaktivní procvičování, orientace na klávesnici.

 

Hudební výchova

Aplikace ke skládání hudby, karaoke, ukázky hudebních nástrojů a jejich zvuků.

Výtvarná výchova

Kreslení online.

 

Finanční gramotnost

Pojmy z oblasti financí, testové úlohy.

Ostatní materiály

Co se jinam nevešlo.

 

Projekty SIPVZ

Učíme se hrou - I.stupeň.

Člověk a příroda názorněji - II.stupeň.

Materiály pro výuku pomocí interaktivní tabule Activ Board.

Materiály obsahují odkazy do internetu. V případě změn internetových adres se snažíme opravit vždy odkaz tak, aby byl funkční, kontrola probíhá vždy cca jednou za čtvrt roku. Omlouváme se tedy, že některé odkazy nemusí být dočasně aktuální.

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Pobavme se o alkoholu

Portál určený mladistvým, rodičům a školám.

Seznam se bezpečně

Film určený dětem, jejich rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami.


Stránky školy jsou pravidelně aktualizovány. Současný správce: Mgr. Jiří Soukup