Výlet do historie - do roku 1866

Publikováno: 14. 2. 2018, Autor: Marcela Lazurková

Děti ze školní družiny „cestovaly“ do historie. Přenesly se pomocí prezentace do června a července roku 1866, kdy na našem území bojovali pruští a rakouští vojáci. Z videofilmu, který byl natočen při rekonstrukcích bitevních ukázek historickými jednotkami, poznaly taktiku při boji. Vojáci se pohybovali v sevřených útvarech jako ve středověku, stříleli na povel velitele. Než se na nějakém území začalo bojovat, přijela vojenská hlídka na koních, informovala civilní obyvatelstvo a vyzvala je k opuštění domovů.


Děti si prohlédly a obtěžkaly repliky zbraní, se kterými vojáci bojovali a pochodovali třeba i 20 km. Vojáci naši rakouští měli pušky, které se nabíjely zepředu. Pruští vojáci nabíjeli pušky už zezadu. „Netradiční výlet“ děti zaujal. Podívejte se na fotografie J.