Setkání odborníka s rodiči k projektu Rovný přístup Na Beránku

Publikováno: 27. 9. 2022, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, zveme Vás na setkání konané v rámci projektu Rovný přístup Na Beránku dne 3.10.2022 v 16:30 hodin.


Smyslem setkání je představit rodičům aktivity realizované v rámci projektu, ozřejmit jejich smysl a dopady do života školy a přínos pro jednotlivé žáky. Následná diskuse bude vedle reflexe stávajících aktivit, a z ní plynoucích ponaučení, cílit na sběr potřeb a očekávání pro období příští a jejich kritické zhodnocení ve vztahu ke kultuře školy a vizi jejího rozvoje. Primárním tématem prezentace a následné diskuze bude nedávná účast některých vyučujících na zahraniční stáži a jejich zkušenosti z výuky v jiných zemích EU zaměřené na žáky s odlišným mateřským jazykem.

Odborně zaměřené tematické setkání s rodiči proběhne dne 3.10.2022 před třídními schůzkami od 16:30 v aule školy.

Všechny zájemce srdečně zveme.

vedení školy