Muzeum Policie ČR

Publikováno: 20. 11. 2017, Autor: Marcela Lazurková

Dne 14.11.2017 se děti z hnědého oddělení vydaly do Muzea Policie ČR v Praze.


Expozice muzea obsahově vychází z existence, činnosti a vývoje bezpečnostních sborů a složek na území našeho státu od jeho vzniku do současnosti, s několika krátkými vstupy do období Rakousko-Uherské monarchie. 
Měli jsme možnost shlédnout několik expozic. Začali jsme historií policie. Zde jsme se seznámili s tím, jak vypadal stejnokroj četnictva, výzbroj a výstroj dřívější doby. Viděli jsme originální hraniční sloup z doby těsně před 2. světovou válkou. V závěru této expozice je originální četnická stanice.
Také jsme navštívili expozici, která seznamuje s prací současných policistů - pořádkové služby, jízdní policie, práce pyrotechniků, veterinární služby.
Další sál byl věnován dopravním službám. Významnou část tvořila výstava řidičských průkazů, jejich vývoj, či exponáty, mapující zařízení pro měření rychlosti vozidel. Ti menší si zde mohli ověřit znalost dopravních předpisů, starší pak sledovali simulační situace dopravních nehod.
Předposlední expozicí, se kterou jsme se seznámili byla kriminalistika. Expozice byla doplněna několika scénami. Některé přístroje jsme si mohli dokonce i vyzkoušet.
V muzeu byla i expozice ochrany obyvatelstva a expozice Národní protidrogové centrály. 
Při odchodu z budovy jsme ještě navštívili dopravní hřiště, kde jsme si zopakovali dopravní značky a shlédli originální dopravní prostředky, které policie využívá.
Cílem této návštěvy bylo odprezentovat dětem činnost policie v kontextu historického vývoje. Dětem se tento výlet líbil a doufám, že si odnesli plno zajímavých poznatků a zážitků.

Lukáš Vlček