Kreslili jsme a malovali

Publikováno: 30. 6. 2017, Autor: Marcela Lazurková

Na jaře jsme si ve školní družině povídali o blatnici skvrnité a užovce stromové, abychom je správně nakreslili nebo namalovali. Proč jsme si povídali právě o těchto zvířátkách? Blatnice skvrnitá byla vyhlášena Obojživelníkem roku 2017 a užovka stromová Plazem roku 2017. Naše výkresy jsme poslali do výtvarné soutěže.


18. června jsme se dozvěděli výsledky a byli jsme úspěšní. V II. kategorii se Eliška Csöllová umístila na 3. místě a Jan Rybáček, Beata Chládková, Kristýna Vanek, Marek Macák, Lukáš Krejčí, Helenka Kaiqi Yin dostali od poroty čestná uznání.
V III. kategorii se Stela Šťasná umístila na 1. místě. Čestná ocenění za krásná výtvarná díla dostali Stela Burdová, Veronika Jansová, Honza Havlíček, Barbora Drozenová a Václav Nevole.

Všem oceněným gratulujeme.