Kraje pro bezpečný internet - 7.ročník

Publikováno: 24. 9. 2020, Autor: Administrátor

Dovolujeme si Vás upozornit na 7. ročník soutěže projektu Kraje pro bezpečný internet.


Účelem projektu je upozorňovat veřejnost a zejména děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat. Žáci a studenti si mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečnosti na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny.

Plakát

E-lerningové kurzy pro děti
E-lerningové kurzy pro rodiče