Kalendář - další termíny

Třídní schůzky rodičů - program s prvky Začít spolu

1. třídy 2.9.2019 od 9:30 hodin
2. - 9. třídy 30.9.2019 od 17:30 hodin
1. třídy 7.10.2019 od 17:30 hodin
1. - 9. třídy 30.3.2020 - termín zrušen od 17:30 hodin

Třídní schůzky rodičů - program Montessori

1.T, 2.T, 3.T  25.9.2019 od 17:30 hodin
1.DM, 2. DM, 6.C  24.9.2019 od 17:30 hodin
7.C, 8.C, 9.C  26.9.2019 od 17:30 hodin
1.T, 2.T, 3.T 10.3.2020 od 17:30 hodin
1.DM, 2. DM, 6.C 11.3.2020 od 17:30 hodin
7.C, 8.C, 9.C 31.3.2020 - termín zrušen od 17:30 hodin

Pohovorové hodiny - program s prvky Začít spolu

Podzimní 25.11.2019 od 16:00 do 18:30 hodin
Jarní 18.5.2020 od 16:00 do 18:30 hodin

Pohovorové hodiny - program Motessori

Podzimní listopad 2019 podle rozpisu
Jarní  březen 2020 podle rozpisu - termíny zrušeny

Dny otevřených dveří

  • Pro rodiče budoucích prvňáčků: 5.2.2020 a 4.3.2020 od 8:00 do 14:00 hodin (doporučujeme návštěvu od 8:00 do 12:00 hodin s možností návštěvy výuky)
  • Pro rodiče stávajících žáků: 25.3.2020 - termín zrušen

Termíny zápisu do prvních tříd

  • I.termín - řádný  - 7.4.2020 od 14:00 do 17:30 hodin - termín zrušen
  • II.termín - náhradní - 14.4.2020 od 14:00 do 16:00 hodin - termín zrušen