Kalendář - další termíny

Třídní schůzky rodičů - program s prvky Začít spolu

1. třídy a přípravné třídy 1. 9. 2022 od 09:30 hodin
1. - 9. třídy + přípravné třídy 3. 10. 2022 od 17:30 hodin
1. - 9. třídy + přípravné třídy 27. 3. 2023 od 17:30 hodin

Třídní schůzky rodičů - program Montessori

1. - 3. ročník 20. 9. 2022 od 17:30 hodin
4. - 6. ročník 21. 9. 2022 od 17:30 hodin
7. - 9. ročník 22. 9. 2022 od 17:30 hodin
1. - 3. ročník 28. 3. 2023 od 17:30 hodin
4. - 6. ročník 29. 3. 2023 od 17:30 hodin
7. - 9. ročník 30. 3. 2023 od 17:30 hodin

Pohovorové hodiny - program s prvky Začít spolu

Podzimní 21. 11. 2022 od 16:00 do 18:30 hodin
Jarní 15. 5. 2023 od 16:00 do 18:30 hodin

Pohovorové hodiny - program Montessori

Podzimní - 9. ročník říjen 2022 podle rozpisu
Podzimní - 1. - 8. ročník listopad 2022 podle rozpisu
Jarní - 9. ročník březen 2023 podle rozpisu
Jarní - 1. - 8. ročník  duben 2023 podle rozpisu

Den otevřených dveří

  • Pro rodiče budoucích prvňáčků: termín bude určen
  • Pro rodiče stávajících žáků: 22. 3. 2022 od 8:00 do 11:00 hodin

Termíny zápisu do prvních tříd

V případě, že bude povolen zápis s osobní přítomností dětí, proběhne zápis v následujících termínech:

  • I.termín - řádný  - termín bude určen
  • II.termín - náhradní - termín bude určen

V případě, že nebude povolen zápis s osobní přítomností dětí, proběhne zápis pouze administrativní formou v průběhu měsíce dubna. Přesný termín a forma budou určeny koncem měsíce března.