Inspirace cizinci - 2022

Publikováno: 30. 12. 2022, Autor: Administrátor

Projekt Inspirace cizinci má ve škole Na Beránku dlouhou tradici.


Začal přehlídkou filmů Ozvěny FAMUfestu, jejímiž tvůrci byli studenti Filmové fakulty Akademie múzických umění v Praze pocházející ovšem z nejrůznějších koutů světa. Pokračovali jsme vytvořením vlastního filmového dokumentu Nebe Na Beránku, kde hlavní roli hráli žáci naší školy z Číny, Japonska, Vietnamu, Egypta, Španělska, Ukrajiny...Několik dalších ročníků proběhlo jako tvorba nejrůznějších reportáží, klipů a kreativních setkání s cizinci umělci.

Nejnovější ročník proběhl ve specifických podmínkách doznívající covidové pandemie a rozpoutané války na Ukrajině. Jeho těžištěm byly žákovské aktivity v sérii mediálních přednášek, seminářů, exkurzí a terénních cvičení jak je vidět v následující fotoreportáži. Věnovali jsme se zejména tématům: informace a dezinformace, ověřování zdrojů, práce se světlem a pozadím, detail a celek, etické principy při publikování, hlasová kultura, odpovědnost redaktora, proces autorizace, aktuální možnosti zpracování obrazu, zvuku a grafiky. Další reportáže z inspirativních setkání s cizinci sledujte na www.redber.cz.

Za školní redakci Martina Jesenská