Ekologicko-estetický seminář 2014/2015

Výběr z akcí Ekologicko-estetického semináře ve školním roce 2014/2015.

 

Závodíme na beranovi - červen 2015
Na návštěvě v Domě ochránců přírody v Michli - červen 2015
Muzeum másla v Máslovicích - červen 2015
Učíme se včelařit - červen 2015 - Výzkumný ústav včelařství Dol
Tajemné dálky - symbolismus v Čechách - červen 2015 - Anežský klášter
Na návštěvě v Městské knihovně - červen 2015