Doučování žáků škol - jaro 2022

Škola je v období od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 zapojena do systému doučování žáků škol.


Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Zvýšená podpora je nezbytná zejména při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Podpora směřuje i k dalším žákům, kteří nezaostávají v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.