Český jazyk - jazyková výchova - cvičení

1 Diktáty

Vyber si, jakou látku z českého jazyka chceš procvičit, a pusť se do diktátu. K dispozici máš přes 200 různých diktátů. Vhodné pro tablety.

 

2 Umíme česky

Mnoho interaktivních cvičení: diktáty, cvičení, přiřazovačky, otázky, rozbory i zábavní roboti, závody a mnoho dalších forem procvičování. Vhodné pro tablety.

 

3 Čeština hrou

Množství interaktivních cvičení. Pokus se získat tři hvězdičky. Vhodné pro tablety.

 

4 Procvičování Pierot

Cvičení pro 2. - 5. ročník. Doplňovačky.

 

5 Moje čeština

Na webu Moje čeština najdete množství cvičení, ale i vysvětlení mnoha jazykových pravidel.  Vhodné pro tablety.

 

6 On-line cvičení I.stupeň

Interaktivní cvičení určená pro první stupeň. Vyberte ročník a procvičovanou oblast. Vhodné pro tablety.

 

7 On-line cvičení II.stupeň

Interaktivní cvičení určená pro druhý stupeň. Vyberte ročník a procvičovanou oblast. Vhodné pro tablety.

 

8 Český jazyk - cvičení

Cvičení z českého jazyka pro 1. - 3. ročník. Pouze některá cvičení lze použít na tabletu.

 

9 Pravopisně

Na webu Pravopisně.cz najdete množství interaktivních cvičení i zvukové diktáty, větné rozbory ale i souhrn pravidel. Vhodné pro tablety.

 

10 Luštěnky

Cvičení z českého jazyka pro žáky prvního stupně. Vhodné pro tablety.

 

11 Školákov

Množství interaktivních cvičení pro žáky 1. stupně. Jen některá cvičení lze použít na tabletu.

 

12 Nauč se psát

Hlavně vyjmenovaná slova, pravopis podstatných jmen, shoda podmětu s přísudkem, párové souhlásky a psaní ú/ů. Vhodné pro tablety.

 

13 Přípravy

Množství interaktivních cvičení pro výuku českého jazyka na 1. stupni.

 

14 Školička

Množství interaktivních cvičení pro výuku českého jazyka na 1. stupni.

 

15 Interaktivní cvičení

Množství interaktivních cvičení členěných podle různých mluvnických jevů.

 

16 Gramar.in

Množství interaktivních cvičení členěných podle ročníků. Vhodné pro tablety.

 

17 Diktáty ZŠ Dobřichovice

Množství diktátů ze ZŠ Dobřichovice. Vhodné pro tablety.

 

18 Cvičení pro I. stupeň

Interaktivní cvičení z českého jazyka pro první stupeň. Jen některá cvičení vhodná pro tablety.