Zápis do mateřských škol - výsledky

Publikováno: 17. 5. 2016, Autor: Administrátor

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017


Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání na naší škole bude v případě uvolnění místa (např. z důvodu, že zákonný zástupce zapsal dítě na více mateřských škol) aktualizován a zákonní zástupci daného dítěte budou o této skutečnosti školou informováni.

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí, je povinna zasílat pouze rozhodnutí o nepřijetí, která budou odeslána na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí je případně možné vyzvednout po předchozí domluvě u vedoucích učitelek jednotlivých mateřských škol. Děkujeme za pochopení.