Zápis do mateřských škol pro školní rok 2018/2019

Publikováno: 15. 4. 2018, Autor: Administrátor

Elektronický předzápis do jednotlivých mateřských škol: 10.4. - 8.5.2018


Vydávání přihlášek v jednotlivých mateřských školách: 25.4. a 26.4. od 13 .00 do 17:00 hodin - pokud nepoužijete elektronický předzápis.

Odevzdání vyplněných přihlášek: 9.5. a 10.5. od 13:00 do 17:00 hodin.

Leták - Termíny zápisu do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Výsledky zápisu do mateřských škol pro školní rok 2018/2019

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 bude zveřejněn počátkem měsíce června 2018.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání na naší škole bude v případě uvolnění místa (např. z důvodu, že zákonný zástupce zapsal dítě na více mateřských škol) aktualizován a zákonní zástupci daného dítěte budou o této skutečnosti školou informováni.

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí, je povinna zasílat pouze rozhodnutí o nepřijetí, která budou odeslána na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí bude případně možné vyzvednout po předchozí domluvě u vedoucích učitelek jednotlivých mateřských škol po ukončení administrativních úkonů po zápise. Děkujeme za pochopení.