Výzva k podání nabídky

Publikováno: 19. 10. 2017, Autor: Administrátor

Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "OPRAVA POVRCHU SPORTOVIŠTĚ - 2017"


Výzva k podání nabídky
Příloha č.1 - Krycí list nabídky
Příloha č.2 - Čestné prohlášení
Příloha č.3 - Návrh smlouvy

Výzva je zveřejněna od 19.10.2017 do 30.10.2017.