Výlet Botanicus - 4.třídy + 3.B

Publikováno: 27. 9. 2016, Autor: Zdeňka Řeháčková

Dne 20.září 2016 vyrazily třídy 4.A, B, C a 3. B naší školy na celodenní výlet do "Centra řemesel a bylinné zahrady Botanicus" v Ostré u Lysé nad Labem.


Výlet se velice vydařil, děti byly seznámeny s životem a s řemesly za středověku, prošly se středověkou vesnicí, ale hlavně si některá řemesla vyzkoušely  -  výrobu svíček, rýžování zlata, výrobu papíru, výrobu mýdla, drátenictví, provaznictví, tiskařství a perníkářství. Občerstvit se mohly ve středověké krčmě, platily za vše místními středověkými groši, prošly se i v místních zahradách a zabloudily v bludišti. Všechny výrobky zde vyrobené si odvezly domů a - doufám - i mnoho krásných zážitků a snad i něco málo nových vědomostí.