Úklid zahrady

Publikováno: 07. 4. 2017, Autor: Marcela Lazurková

Ve čtvrtek navečer bylo na školní zahradě rušno. Zametalo se, hrabalo se, upravovaly se dřeviny, ….


A kdo přišel na zahradu pracovat? Děti z naší školy a hlavně jejich maminky a tatínkové. Všichni přiložili ruku k dílu a zahradu teď máme hezky upravenou. Odměnou za namáhavou práci byl táborák s opékáním buřtíků. Děti si ještě pohrály a rodiče popovídali.
Celá akce byla velmi vydařená a těšíme se, že se někdy při podobné příležitosti zase sejdeme.
Spolek rodičů Na Beránku a žáci školy odvedli velký kus práce. Za zorganizování akce a zpříjemnění prostředí hlavně pro děti ze školní družiny patří všem zúčastněným velký DÍK.