Testování uchazečů o střední vzdělávání

Publikováno: 14. 4. 2021, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, přinášíme základní informace o povinnosti předložit u přijímacích zkoušek na střední školy negativní výsledek testu na COVID-19.


Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Absolvování testu a potvrzení o negativním výsledku je možné zajistit následujícími způsoby:

a) test provede a potvrzení vystaví naše základní škola,
b) test může provádět také střední škola, na kterou se uchazeč hlásí - je potřeba se případně informovat na příslušné střední škole,
c) test je možné absolvovat a potvrzení získat u poskytovatele zdravotnických služeb.

V případě, že chcete zajistit provedení testu a vystavit potvrzení o negativním testu v naší škole, informujte nás o Vašem zájmu nejpozději do neděle 25.4.2021 zasláním e-mailové zprávy na adresu naberanku@naberanku.cz (pro třídy 5.A, 5.B, 5.C, 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B a 9.C) nebo na adresu kellovska.m@naberanku.cz (pro třídy programu Montessori). Podle počtu zájemců a platného režimu v době testování bude určen přesný termín, kdy bude testování uchazečů o střední vzdělávání provedeno. Testování na naší škole proběhne v období od 27.4.2021 do 30.4.2021. O přesném termínu a organizaci Vás budeme informovat buď na webových stránkách školy nebo prostřednictvím třídních učitelů dne 26.4.2021.   

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném negativním testu u přijímacích zkoušek:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.