Schůzky rodičů budoucích žáků 1.tříd - 9.6.2022

Publikováno: 01. 6. 2022, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, zveme Vás na informační schůzky rodičů budoucích prvňáčků programu s prvky Začít spolu.


Chůzka se uskuteční ve čtrtek 9. 6. 2022 v 16:30 hodin v aule školy. Vstup do auly je možný výhradně postranním vchodem z jižní strany budovy školy od valu v ulici Pavelkova (plánek). 

Obsahem informačních schůzek je podat základní informace zejména o organizaci vyučování a provozu školy rodičům budoucích prvňáčků před nástupem do školy.

V případě, že se nemůžete dostavit, sledujte průběžně webové stránky školy, kde se v průběhu prázdnin budou objevovat všechny informace důležité k nástupu do 1.třídy.

Těšíme se na Vaši účast. Účast není povinná.