Revolution train

Publikováno: 19. 12. 2019, Autor: Administrátor

Žáci 8. ročníků navštívili na dejvickém nádraží přistavený Revolution train.


Přestavěný vlak žáky zážitkovou formou provedl skutečným příběhem mladých lidí, kteří propadli drogám, a během programu žáci diskutovali o mnoha tématech spojených s užíváním legálních i ilegánlích drog - legislativě, marketingu tabákových a lihových společností, sociálním tlaku vrstevníků apod.

V návaznosti na tuto akci nás čeká ještě další workshop zaměřený na právo od Policie ČR, který proběhne v horizontu 2 měsíců u nás ve škole.